Configuration management

 

 

Smyslem procesu Configuration management je:

 • Identifikovat, evidovat a řídit konfigurační položky včetně jejich verzí, vlastností a vztahů.
 • Zajistit integritu konfiguračních položek po celou dobu jejich životního cyklu, tak aby byly použity pouze schválené položky a prováděny pouze jejich schválené změny.

 

Správce IS, ČSOB Leasing:

ObjectGears Configuration management nám umožnil propojit evidenci incidentů, plánovaných prací a dokumentace s bází reálných konfiguračních položek jako je hardware, aplikace, databáze či síťové prvky.

Konfigurační položky mohou být nejrůznějšího typu od služby, přes hardwarové zařízení, software po dokumentaci. Konfigurační položky se ukládají do Konfigurační databáze (CMDB).

Proces Configuration management má rozhraní na řadu dalších entit a procesů.

Configuration management identifikuje, zaznamenává a řídí konfigurační položky v Konfigurační databázi (CMDB).

ObjectGears Configuration management eviduje vztah ke konfiguračním položkám u těchto hlavních entit:

 • Projekt (scope projektu ve smyslu přidávaných, modifikovaných a odebíraných položek)
 • Úkol (dotčené položky - předmět úkolu)
 • Harmonogram (plán činností s uvedením dotčených položek)
 • Znalostní článek (položky, kterých se týká článek ve Znalostní bázi)
 • Incident, Problém a další entity procesu Incident and Problem management (položky, kterých se Incident/Problém... týkají)
 • Release (položky, které jsou součástí nasazovaného balíčku)
 • Změny (položky, které jsou předmětem změn)

Při zobrazení konfigurační položky v ObjectGears uživatel ihned vidí veškeré výše uvedené souvislosti.

 

Podívejte se na video ukazující synergické efekty Configuration management s Procesy a Plánováním zdrojů a reportingem času stráveného na projektech, úkolech, incidentech atd.

Příklady obrazovek

(Níže uvedené příklady představují pouze vzorek z celkového množství typů konfiguračních položek.)

Hardware zařízení

Tato entita slouží pro evidenci serverů, enclosure, diskových polí, zálohovacích knihoven, switchů a dalších síťových prvků, tiskáren, projektorů a dalších fyzických zařízení. Klíčovými atributy jsou výrobce, typ zařízení, sérové číslo, vlastník, inventární číslo, umístění, datum výroby, datum konce podpory, prostředí...

Detail Hardware zařízení

Machine (OS server, Systém)

Detail Machine (OS server)

Server běžící na hardware zařízení - operační systém. Klíčovými atributy entity jsou operační systém, název, FQDN, typ (server, workstation, cluster, cluster service, farma, appliance...), farma, na níž systém běží jako virtuální, či hardware zařízení, na němž systém běží jako fyzický (nativní), členství ve farmě/clusteru, IP adresa, způsob získání IP adresy (DHCP rezervace), Windows doména, CPU, RAM, disky, prostředí, bezpečnostní zóna...

Databázový server

Databázový server poskytující jednotlivé databáze, který běží na Machine (OS serveru) - viz výše uvedený příklad konfigurační položky. Klíčovými atributy jsou název instance, verze databázového serveru a Machine, na níž je databázový server instalován.

Detail Databázového serveru

Databáze

Detail Databáze

Databáze obsahující data aplikací. Klíčovými atributy entity jsou název, databázový server obsluhující databázi, model obnovy ze zálohy, kolace, datum poslední zálohy, velikost, režim kompatibility...

Vztahy mezi entitami závisí na vaší situaci a potřebách. Výchozí model systémové, hardware, aplikační nebo třeba projektové vrstvy si můžete prohlédnout v dokumentaci. Při implementaci je model upraven dle vašich potřeb. Nepotřebné entity a vlastnosti jsou skryty. Nové prvky jsou přidány nebo existující upraveny.

Discovery

Konfigurační databázi můžete plnit ručně, pomocí základních infrastrukturních funkcí ObjectGears nebo pomocí specializovaných Discovery nástrojů. Jsme partnery JDisc.

JDisc discovery software

Více se dozvíte ve zvláštním článku a videu o Konfigurační databázi, Discovery a Enterprise Architecture Repository.

 

Integrace s Enterprise Architecture Repository

Konfigurační položky je vhodné přenášet do Enterprise Architecture Repository, kde je využijete při modelování architektury. Naopak data namodelovaná v Enterprise Architecture Repository (například procesy) přenesete zpět do Konfigurační databáze, kde s nimi budete dále pracovat jako s konfiguračními položkami v nejrůznějších procesech. ObjectGears CMDB je plně integrována se Sparx Enterprise Architect pro obousměrný přenos jakýchkoli dat Sparx EA.

 

JDisc discovery software

Vice se dozvíte ve zvláštním článku Archimate a Konfigurační databázi CMDB.

 

Řízení aplikačního portfolia a životní cyklus aplikací

Na aplikační portfolio se můžeme dívat jako na celek, řešit otázky celkového hostingu, strategického směřování, životního cyklu aplikací a migračních strategií. Podívejte se na tyto otázky blíže.

 

Aplikační katalog a procesy používající konfigurační databázi

Uživatelům mimo IT je vhodné zobrazit příslušná data z Konfigurační databáze CMDB formou zvláštních stránek, které jim nabídnou všechny potřebné scénáře. Například seznam aplikací můžeme zobrazit formou aplikačního katalogu a nabídnout:

 • Nahlásit incident vztahující se k aplikaci
 • Požádat o instalaci
 • Přejít do detailu konfigurační položky
 • Zobrazit komponenty aplikace – vidíme na jakých serverech aplikace běží. Můžeme prokliknout do detailu dané položky. Schéma si vytvoříme takové, jaké potřebujeme, odpovídající našemu datovému modelu a tomu, co chceme daty říci.
 • Zobrazit mapu procesů, které aplikace podporuje
 • Zobrazit dokumentaci

Katalog aplikací využívá data konfigurační databáze CMDB a nabízí uživatelům další scénáře

Více o aplikačním katalogu se můžete dozvědět v dokumentaci a ve zvláštním článku o Aplikačním katalogu a CMDB a videu Jak vytvořit aplikační katalog.