Program a portfolio management

 

 

Ve větších organizacích s mnoha projekty je vhodné řídit kromě jednotlivých projektů i jejich skupiny (programy), které mají za cíl realizovat dlouhodobější cíl organizace, a portfolia, obsahující programy a projekty, která jsou prioritizována dle cílů organizace.

 

 

 

Zjednodušený pohled na project, programme a portfolio management představuje následující obrázek.

Programy seskupují projekty k dosažení dlouhodobých cílů. Na úrovni portfolí projektů pak dochází k prioritizaci.

Na vrcholu pyramidy jsou portfolia obsahující programy a projekty vybranné podle jejich souladu se strategií organizace. Na základě rozhodnutí na této úrovni dochází ke sponzorování programů, které sledují dosažení určitého cíle. Ve spodní části pyramidy jsou projekty, které představují taktickou úroveň. Jejich cílem je dodání určitého výstupu v rámci scope, budgetu a času.

Projekty nejsou vlastníkem strategických iniciativ, tak jako programy, ale přebírají vstupy z programů a vyvíjejí a implementují taktické plány. Projekty jsou hodnoceny z hlediska naplnění scope, budgetu a plánovaného času, programy z hlediska naplnění strategických cílů.

Vztah mezi projekty, programy a portfolii může však být složitější. Následující obrázek ukazuje pojetí jejich závislostí ve čtvrté edici PMBOK.

Závislostí projektů, portfolií a programů ve čtvrté edici PMBOK

Příklady obrazovek

Detail Portfolia

Klíčovými vlastnostmi portfolia jsou název, kód, vlastník, popřípadě nadřízené portfolio. Ve spodní části obrazovky vidíme přehledy podřízených portfolií, programů a projektů a také roadmapu portfolia - plán zdrojů (mandays, finance) na jednotlivé roky.

Detail portfolia

Detail Programu

Detail programu

Klíčovými vlastnostmi programu jsou název, kód, vlastník, popřípadě nadřízené portfolio či program. Ve spodní části obrazovky vidíme přehledy podřízených programů a projektů a také roadmapu programu - plán zdrojů (mandays, finance) na jednotlivé roky.

.

 

Podívejte se na náš článek Jak na efektivní řízení projektového portfolia.