Jak rozpoznat a vyhnout se proprietárnímu uzamčení (vendor lock-in)

Vendor lock-in (česky označované také jako proprietární uzamčení) znamená uzamčení zákazníka v závislost na konkrétním dodavateli. Přechod k jiným (lepším, levnějším) dodavatelům je značně ztížen a zákazník tak zůstává závislý na daném dodavateli. Pro dodavatele je to samozřejmě výhodné. Podrží si totiž příjmy ze zákazníka, který by jinak odešel.

Tato výhoda pro dodavatele může být však krátkodobá. Nízké riziko odchodu zákazníka výrazně snižuje tlak na inovace. Důležitý je i etický rozměr. Chtěli byste navazovat (často strategické) partnerství s firmou, která se vás snaží vlákat do takové situace? Aniž si to možná uvědomujeme, příkladem vendor lock-in jsou i mediálně známé kauzy s tajnými smlouvami uzavřenými některými institucemi veřejné správy. Nejedná se ale pouze o státní správu a veřejný sektor. Tyto praktiky se dějí i v B2B sféře. Tak nebuďme hloupí…

Jak tedy rozpoznat riziko vendor lock-in?

1. Přemýšlejte, jak budete zvažované řešení opouštět, ještě před tím než si ho pořídíte.

Proprietární uzamčení (vendor lock-in) - jak snadno opustit řešení

 

Pokud zvažujete pořízení nového software, zeptejte dodavatele, jak z něho budete moci snadno migrovat na jiné řešení. Tato otázka vám možná zní provokativně. Vždyť jsme ještě řešení, o něž se zajímáme, nekoupili a už bychom ho chtěli opouštět? Ve skutečnosti je ale naprosto legitimní a férová. Pokud se ostýcháte ji dodavateli položit, pravděpodobně nehájíte dobře zájmy vašeho zaměstnavatele. Až se zeptáte, sledujte reakci dodavatele. Údiv, pohoršení, zlehčování nesvědčí o serióznosti. Pokud vám dodavatel popíše způsoby migrace, daná fakta si nechte dobře vysvětlit, ověřte si je a ne zcela snadný postup berte jako velké mínus daného řešení. Z obtížné migrace budete jednou nešťastní.

2. Jak provozovat řešení bez původního dodavatele

Zeptejte se se dodavatele, jak budete moci dané řešení provozovat sami nebo jinou firmou, pokud s ním budete chtít ukončit spolupráci. Opět provokující otázka. Nežijeme však v době před třiceti lety a vy byste měli mít právo volby. Volby, která znamená konkurenci, a tedy tlak na cenu a úsporu v nákladech pro vaši firmu. Je to otázka pro všechny možné cloudové služby s pravidelnými platbami. Roční nebo měsíční platby za provoz řešení svádějí k závěru, že na rozdíl od pořizování licencí nejdeme do žádného rizika. Řešení přece můžeme kdykoli opustit.

 

To je ale krátkozraká úvaha. U měsíčních/ročních plateb si dodavatel nechává zaplatit něco navíc právě proto, že na rozdíl od licencí, kdy má platbu jistou a prakticky dopředu, mu můžete po pár měsících utéci. Po pár letech provozu tedy zjistíte, že pravidelné platby vlastně tak výhodné nejsou. Navíc…Investovali byste svůj čas, energii a implementační náklady do něčeho, co po roce chcete opustit? Pravidelná měsíční platba je vhodná, pokud si chcete vyzkoušet nějaké řešení. Pokud to však s implementací myslíte vážně, vše si pořádně promyslete a nevěřte ukvapeným soudům o výhodnosti pravidelných plateb. Nepreferujte a priori pravidelnou platbu před pořízením licencí, ale porovnejte si Total Cost of Ownership (TCO) na 3 a 5 let.

Vendor lock-in - Jak provozovat řešení bez původního dodavatele

3. Jak je řešení rozšiřitelné?

Význam a důležitost rozšiřitelnosti asi nemusíme vysvětlovat. Každé řešení budete potřebovat přizpůsobit vašim podmínkám. Na co se tedy potenciálního dodavatele ptát?

 

Rozšiřitelnost řešení - znaky vendor lock-in nebo naopak otevřeného přístupu

Hledejte různé úrovně přizpůsobení lišící se typicky snadností (nízké náklady na rozšíření) a flexibilitou (co vše takto dokážete upravit). K no code development technikám (přidání sloupce, filtru atd. pouhým naklikáním) nepotřebujete vývojáře a zvládnete ho za pár minut. Složitější věci takto ale nepořešíte. Potřebujete další vrstvu. Low code development umožňuje vývoj např. skriptováním. Opět se obejdete bez vývojáře a vývoj bude rychlý, i když ne tak jako u naklikání potřebných úprav. Někdy vám ale ani skriptování nebude stačit a budete mít potřebu další vrstvy rozšiřitelnosti - pomocí regulérního vývoje např. v C# .NET nebo Java.
Zvládá toto vše vámi zvažovaný nástroj? A jaké prostředky pro to používá? Kdykoli vám dodavatel začne vykládat o jeho vlastním vynikajícím prostředí pro vývoj, vzpomeňte si na proprietární uzamčení – vendor lock-in. Místo proprietárních řešení trvejte na standardních technologiích. Např. JavaScript je dobrým standardním způsobem, technologií, kterou ovládají tisíce lidí a která se neustále rozšiřuje. U rozšíření napsaném v JavaScript nebudete mít problém přejít k jinému dodavateli, pokud vás stávající dodavatel přestane bavit. U proprietární technologie to možné nebude. Nikdo jiný ji totiž nebude znát…

Co říci závěrem? Hledejte u potenciálních dodavatelů znaky vendor lock-in nebo naopak otevřeného přístupu a nevěřte zkratkám či rychlým soudům, k nimž někdy lidé mají blízko.