Platforma, cíle a přínosy pro zákazníka - ZDARMA do 25 uživatelů - ObjectGears

Přiblížení se business uživateli/architektovi/analytikovi...

PLATFORMA

ObjectGears je platformou umožňující vytvoření aplikací představujících řešení zákazníkových potřeb. Vychází z principu Rapid Application Development (RAD), tak jak se nyní uplatňují v low-code a no-code systémech. Platforma je rámcem obsahujícím obecné funkce, které jsou využity při tvorbě řešení. Samotná platforma záměrně neobsahuje žádnou business logiku nebo vlastnosti řešení. Používá objektový přístup a nabízí takové obecné rysy, jako efektivní tvorbu objektů a jejich relací, široké možnosti lokalizace aplikace, notifikace, řadu bezpečnostních mechanismů, workflow či skriptování. Tento přístup umožňuje maximální flexibilitu designéra/implementátora při tvorbě řešení, protože není omezen žádným záměrem tvůrce platformy.

Obecnost platformy ObjectGears se projevuje jako velmi silná stránka ve srovnání s produkty, které sice vždy mají více nebo méně široké možnosti přizpůsobení (customizace), ale svou podstatou jsou zaměřeny na řešení určité oblasti (např. požadavkové systémy, systémy specializované na Configuration management, systémy specializované na správu master dat). Záměr řešení těchto určitých oblastí se u těchto systémů stává jejich vlastním omezením ve chvíli, kdy zákazník potřebuje řešit specifickou situaci, kterou tvůrce těchto systémů nepředpokládal.

ObjectGears nám umožnilo nahradit desítky konfiguračních souborů centrální evidencí dostupnou přes webové rozhraní. Konfigurační data na rozdíl od dříve používaných souborů maji jednoznačnou prokazatelnou historii a lze je zobrazovat dle potřeby různými způsoby (grafy, schémata).

Administrátor, KBC ICT

CÍLE

Platforma ObjectGears představuje pro zákazníka hodnotu, protože s její pomocí dokáže vyvinout řešení, na jehož vývoj by jinak spotřeboval mnohem více zdrojů. Druhou vlastností, ve srovnání s jinýmy vývojářskými frameworky a platformami, je přiblížení se business uživateli/architektovi/analytikovi. Řešení v ObjectGears dokáže vyvinout uživatel, který se orientuje v problematice, kterou potřebuje řešit, chápe vztahy mezi entitami, se kterými potřebuje pracovat, ví jaké vlastnosti tyto entity mají a jaké role v procesu budou vystupovat. Zároveň tento uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování, ale dokáže ji vytvořit v uživatelském rozhraní ObjectGears "naklikáním". Specifické věci lze řešit skriptováním, které představuje několikanásobně efektivnější variantu oproti klasickému programování aplikace, jak z pohledu časové náročnosti, tak potřebných programátorských znalostí.

PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA

ObjectGears dává možnost analytikovi/architektovi či business uživateli realizovat své vize, aniž by musel čekat na schválení projektu a dostupnost vývojářských kapacit. Uživatel bez znalosti programování dokáže v systému ObjectGears velmi rychle vytvořit aplikaci či její zárodek, na které je schopen prezentovat její přínos pro business a firmu.

ObjectGears také představuje příležitost pro konsolidaci dat, která jsou dnes roztroušena mezi útvary společností ve formě přehledů či aplikací MS Excel, MS Access či v jiných programech. Migrace do ObjectGears je snadná, data zkonsoliduje, vyčistí, zajistí jejich integritu a základní požadavky na informační systém (řízení přístupových oprávnění, audit trail, schopnost integrace s jinými systémy atd.). Tím často dojde k vyřešení různých auditních doporučení nebo eliminaci rizik plynoucích z uložení dat v neadekvátních informačních systémech.

Obě tyto cesty odpovídají i analýzám a doporučením společnosti Gartner nazývaným „dvourychlostní“ IT (bimodal IT).

Effective IT execution often lacks urgency — and commitment to bearing the costs, and managing the demands, that an increase in speed and agility would bring. With bimodal IT, CIOs can overcome this inertia, help their departments meet the digital challenge, and ultimately bring the enterprise along.

Zdroj: Gartner - How to Be Digitally Agile Without Making a Mess

Nevytváříme primárně řešení, ale systém, který ho umožní realizovatAť už řešíte požadavkový systém, evidenci architektury, master dat či jinou oblast, ObjectGears zúročí svůj potenciál v efektivním řešení. Překvapivě lepším než nabídne specializovaný jednostranně zaměřený software.

K čemu využijeme ObjectGears ve firmě

Několik typových příkladů, jak můžete systém ObjectGears použít ve své firmě. A to do 25ti uživatelů zcela zdarma pro komerční použití.

K čemu ObjectGears využije IT dodavatel služeb

Ukázka několika možností jak zapojit systém ObjectGears do vašich projektů pro zákazníky. Zdarma pro 25 uživatelů získáte komplexní nástroj s nímž lze dlouhodobě rozvíjet vaše projekty a pomoci tak zákazníkům.

Top
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace