IT Procesy

Na platfomě ObjectGears lze vyvinout různorodé aplikace podporující různorodé procesy ať už formou vývoje specifické oblasti pro konkrétního zákazníka, formou customizace obecného řešení při implementaci u zákazníka nebo vývojem konkrétní aplikace partnery ObjectGears.

 

Jednou ze základních oblastí, na kterou se ObjectGears zaměřuje, je podpora IT procesů:

Na platfomě ObjectGears lze vyvinout různorodé aplikace podporující různorodé procesy

Projektový manažer, KBC ICT

Pomocí ObjectGears dokážeme strukturovat IT procesy. Změny v systémech, úkoly, incidenty, dopady projektů atd. jsou vzájemně provázány. Podchycení plánu práce, dohodnutých termínů a evidence skutečnosti a výsledků v jednom centráních systému zvýšilo produktivitu a angažovanost pracovníků.

Všeobecně uznávanou kolekcí best practise z oblasti IT procesů (ITSM - IT Service Management) je ITIL. ITIL® je registrovanou obchodní značkou společnosti AXELOS Limited.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) je vyvíjen a aplikován v organizacích po celém světě již více než dvě desítky let. Poslední verze 3 sestává ze šesti hlavních publikací:

  1. Introduction to ITIL Service Management Practices
  2. Service Strategy
  3. Service Design
  4. Service Transition
  5. Service Operation
  6. Continual Service Improvement

Výše uvedené procesy podporované ObjectGears vycházejí z těchto publikací. Zároveň zohledňují praktické zkušenosti tvůrců příslušných řešení ObjectGears a implementačních partnerů z reálného světa. Každá organizace má svá specifika, kulturu, přístup k riziku. Například velikost organizace má značný vliv na míru řízení všech aspektů uvedených procesů. Při implementaci ObjectGears budou specifika organizace zohledněna implementačním partnerem a dle potřeb organizace budou jednotlivé oblasti rozšířeny nebo naopak zjednodušeny. Dále může být doporučeno větší použití workflow, které je obecně efektivnější než "ručně" prováděné procesy, "ruční" předávání výstupů mezi pracovníky atd.