Master Data Management

 

 

Master Data Management (MDM) představuje metodologii řízení kritických obchodních dat včetně tzv. zdroje jediné pravdy (single point of truth). Master data jsou sdílena mezi jednotlivými aplikacemi a business procesy. Typickými příklady master dat jsou informace o produktech, zákaznících a dodavatelích. Správné řízení master dat přináší výhody v datové kvalitě, eliminaci duplicit, soulad s legislativními požadavky, odstranění neefektivity a zvýšení kvality služeb, reportingu a rozhodování.

 

ObjectGears MDM umožňuje vytvořit komplexní model master dat zohledňující specifika každého zákazníka. Schopnost ObjectGears zachytit a zobrazit i složité vztahy mezi daty, pokročilé možnosti integrace, řešení oprávnění, lokalizace, skriptování či workflow umožňují splnit i nejnáročnější požadavky z domény Master Data Management.

Master Data Management (MDM) představuje metodologii řízení kritických obchodních dat

 

Klíčové principy metodologie řízení master dat

Master Data Management (MDM) řídí kritická business data včetně tzv. jednoho místa pravdy.

Příklady řízení master dat
  • produkty - vaše portfolio produktů, vztah k trhům, skupinám zákazníků, kampaním, interním procesům, distribučním kanálům, dodavatelským řetězcům
  • zákazníci - nebo obchodní partneři v širším slova smyslu (agenti, prostředníci, externí prodejní místa), segmentace, vztah k produktům, strategiím atd.
  • dodavatelé - portfolio partnerů, s kterými spolupracujete při výrobě a dodání vašich produktů
  • měny - seznam měn, s kterými pracujete ve vašich systémech
  • materiály, barvy
  • nákladová střediska, profit centra, rozpočtové položky, obchodní jednotky
  • strategické cíle, projekty, programy, portfolia
  • ...

Všechna tato data se mohou nacházet (udržovat nebo odkazovat) v mnoha aplikacích a zdrojích dat. Master data management systém vám pomůže je organizovat a udržet v řádném stavu napříč vaší organizací.

Podívejte se na video ukazující praktické aspekty práce s Master daty. Právě použitelnost řešení je klíčová pro úspěšné zavedení Master Data Management systému ve firmě. I u systémů pro správu master dat se totiž často můžete setkat s tím, že i renomovaná firma vám nabídne něco, co v praxi bude velmi těžko použitelné. Jak se tomuto vyhnout? Zde je několik tipů, na co si dát pozor a na co se vašich dodavatelů ptát. Podívejte se na vytváření číselníků, řízení platnosti záznamů, hromadné změny či grafické znázornění platnosti.