EasyTask

 

 

EasyTask demonstruje základní funkčnosti ObjectGears a možnosti rychlého efektivního vývoje aplikace na této platformě. Model je určen k jednoduché evidenci úkolů v menších týmech.

 

 

Jednotlivé úkoly jsou přiřazeny k projektům, do kterých patří, jsou klasifikovány z hlediska oblasti, které se týkají, jsou prioritizovány, označeny požadovaným termínem vyřešení a přiděleny konkrétnímu řešiteli. Úkoly procházejí určtými stavy, které označují jejich jednotlivé životní fáze (typicky od vzniku, přes schválení k vývoji, přidělení k otestování a vyřešení).

Easytask - jednoduchá evidence úkolů v menších týmech.

Průběh životního cyklu je znázorněn na následujícím schématu.

Možný průběh životního cyklu úkolu

Uživatel má k dispozici přehled ůkolů. Má možnost úkoly filtrovat např. dle statusu, osoby, jíž jsou přiřazeny, projektu atd. Úkoly, které jsou přiřazeny přihlášenému uživateli nebo se nacházejí v určitých stavech jsou barevně odlišeny.

Uživatel má k dispozici přehled ůkolů.

Po otevření detailu úkolu uživatel vidí historii řešení úkolu, může zobrazit či přiložit přílohy atd.

Detail úkolu - historie řešení, přílohy, stav, řešitel

Po provedení změny v úkolu se odesílá emailová notifikace s uvedením základních informací o úkolu a odkazem na daný úkol řešiteli, kterému je úkol přiřazen. Definice notifikace je uvedena na následujícím obrázku.

notifikace s uvedením základních informací o úkolu a odkazem na daný úkol řešiteli

Ukázka řešení