Jednotná fronta úloh řešitele

 

 

Uživatelé ObjectGears pracující v jednotlivých procesech mají k dispozici jednu frontu úloh, která každému z nich určuje aktuální priority, ať už pracuje na katalogových požadavcích a hlášeních uživatele, incidentech a problémech, úkolech, podílí se na testování nebo odstranění závad hlášených při testech.

 

 

Priorita je určena dle cílového času vyřešení konkrétní položky. Způsob určení tohoto času se u jednotlivých položek liší - např. katalogový požadavek má čas na své vyřízení stanoven ve svých parametrech, cílový čas vyřešení incidentu je dán jeho dopadem a urgentností a u úkolu je cílový čas určen dohodou nebo rozhodnutím manažera.

Jedna fronta úloh každému řešiteli určuje jeho aktuální priority

Různé typy úkolů v jednotné frontě řešitele - jasné noty pro prioritizaci.

Kromě práce na frontě úloh pracovník vytváří články ve Znalostní bázi reflektující znalosti, které je třeba sdílet a uchovat pro budoucí potřebu organizace. Dále plánuje akce v Harmonogramu, aby byly včas identifikovány kolize s jinými plánovanými akcemi nebo dodávanými službami. Další aktivitou je údržba báze Konfiguračních položek.

 

Příklady obrazovek

(Níže uvedené přehledy představují pouze vzorek obrazovek. Uživatelé vystupující ve více rolích - například liniový manažer/projektový manažer - mohou přepínat mezi jednotlivými pohledy. V rámci implementace u zákazníka se tyto obrazovky optimalizují na potřeby konkrétní organizace.)

Přehled řešitele

Výchozí obrazovka řešitele obsahuje přehled nejbližších plánovaných akcí, frontu úloh řešitele, informace o zajištění provozu systémů, nedávné aktualizace znalostních článků, přehled konfiguračních položek, za které je uživatel zodpovědný...

Přehled řešitele

Přehled projektového manažera

Přehled projektového manažera

Výchozí obrazovka projektového manažera obsahuje přehled změnových řízení, za která je zodpovědný, otevřené úkoly zadané v rámci projektů, které projektový manažer řídí, poslední aktualizace článků znalostní báze, přehled projektů projektového manažera...

.