Příklady rychlého vývoje

Jednou ze základních myšlenek ObjectGears je umožnit rychlý vývoj aplikace bez znalosti programování. To umožňuje překlenout mezeru mezi business uživatelem a programátorem. Klíčový uživatel, business architekt či analytik tak mohou vytvářet řešení v ObjectGears formou designování spočívajícího v naklikání potřebných vlastností místo jejich kódování. Níže uvádíme několik příkladů tohoto přístupu.

Rychlý vývoj aplikace bez znalosti programování

1. Tvorba reportu

Z námi definovaných datových struktur můžeme na pár kliknutí vytvořit reporty. Zvolíme Název reportu, jeho popis a skupinu, do níž patří. Dále vybereme typ zobrazení (seznam záznamů, kontingenční tabulka, různé typy grafů...). Zvolíme zdroj dat (model a třídu nebo dotaz) a dle typu reportu vybereme data pro jednotlivé osy grafu či sloupce nebo pole reportu.

Z námi definovaných datových struktur můžeme na pár kliknutí vytvořit reporty

2. Filtr záznamů

U jakékoli námi vytvořené třídy náme k dispozici filtr záznamů. Můžeme použít filtr pro rychlé filtrování nebo sestavit filtr pomocí kombinace podmínek. Filtr lze uložit a vyvolat zpět či ho někomu poslat formou Url.

U jakékoli námi vytvořené třídy náme k dispozici filtr záznamů

3. Zobrazení dat formou kalendáře / časové osy

Veškerá data obsahující informaci o čase lze jednoduše zobrazit formou kalendáře či časové osy. V definici dané třídy tvůrce modelu vybere příslušné sloupce obsahující datum, popisek či barvu pruhu v kalendáři a příslušné zobrazení je k dispozici uživatelům.

data obsahující informaci o čase lze jednoduše zobrazit formou kalendáře či časové osy

 

4. Pole typu odkaz na N záznamů a dotaz s odkazy na N záznamů

ObjectGears umožňuje definovat sloupec obsahující odkazy na N záznamů. Uživatel pak snadno vybírá libovolnou kombinaci hodnot. Vícenásobné odkazy jsou podporovány i v dotazech, které vrací data v uživatelsky podstatně přívětivější formě než standardní SQL.

Vícenásobné odkazy jsou podporovány i v dotazech

 

5. Dědičnost

Existují data, která mají společné určité rysy, ale v jiných se liší. Praktickým příkladem jsou např. různé konfigurační položky. Entity datové centrum, hardware, databáze, aplikace, služba mají naprosto odlišné vlastnosti. Některé z nich jsou fyzické, některé pouze logické či konceptuální. Přesto jsou všechny konfiguračními položkami z pohledu procesu Configuration management. Všechny mají např. svého vlastníka, kód či plánovaný datum revize. ObjectGears umožňuje takovéto položky pojmout obdobně jako v objektovém programování - jak z pohledu jejich společného předka a jednotné definici společných vlastností, tak z pohledu konkrétních detailních entit. Zároveň umožňuje na ně odkazovat jako na předka (konfigurační položky), tak i konkrétní potomky (datová centra, hardware, databáze atd.).

Toto umožňuje např. i použití jednoho sloupce, v němž jsou udržovány vazby na ostatní položky místo práce s mnoha sloupci, každým pro konkrétní entitu. Pokud např. definuji změnový požadavek (Request for Change), specifikuji v jednom poli, čeho přesně se týká, ať už jde o změnu týkající se procesu, aplikace či budovy.

ObjectGears umožňuje položky pojmout obdobně jako v objektovém programování

 

6. Lokalizace

ObjectGears je lokalizováno do několika jazyků. Nadto umožňuje efektivně lokalizovat i aplikace v něm vytvořené, ať už jde o názvy entit, sloupců, tlačítek, lokální nápovědy, hlášení ze skriptů atd. Tato vlastnost je důležitá z pohledu tvorby modelu či aplikace, která má zohlednit jazyk uživatele a může být využita v mezinárodním prostředí. Veškerá data zobrazovaná uživateli jsou lokalizovatelná a lze je z ObjectGears exportovat, nechat přeložit a opět importovat.

 

Mohlo by vás také zajímat...

Proč ObjectGears

Ať už jste velkou firmou nebo menším týmem, ObjectGears vám poskytne aplikace pro řešení nejrůznějších potřeb - Low code development platforma pro rychlý vývoj.

Dozvědět se více

Často kladené dotazy

Je ObjectGears open source? Jak je to s podporou? Je skriptování adekvátní klasickému programování? V čem je ObjectGears unikátní?

Dozvědět se více

Jak vyvíjet

Slyšeli jste o Rapid Application Development (RAD), low-code či no-code vývoji? A v čem jde ObjectGears ještě dál? Nevyvíjete složitě a pracně to, co můžete mít na kliknutí.

Dozvědět se více