IT Konfigurační databáze (CMDB)

IT Konfigurační databáze (CMDB) ObjectGears obsahuje několik desítek vzájemně propojených entit rozdělených do několika logických vrstev. V rámci imlementace je model vždy revidován a přizpůsoben potřebám konkrétního zákazníka, ať už jde o zjednodušení, úpravu nebo rozšíření. Princip dědičnosti umožňuje entity propojit také vztahem rodič - potomek a využít jednotné definice společných atributů.

Položky konfigurační báze vstupují do dalších IT procesů (Incident management, Change management atd.) nebo jsou odkazovány ve Znalostní bázi.

Konfigurační databáze (CMDB) je členěna do vrstev. Vztahy mezi entitami závisí na vaší situaci a potřebách. Výchozí model model systémové, hardware, aplikační nebo třeba projektové vrstvy si můžete prohlédnout v dokumentaci. Při implementaci je model upraven dle vašich potřeb. Nepotřebné entity a vlastnosti jsou skryty. Nové prvky jsou přidány nebo existující upraveny.

 

CMDB ObjectGears několik desítek vzájemně propojených entit rozdělených do několika logických vrstev

 

Konfigurační databáze, přínosy a související procesy

 Inspirace i k otázkám, na které byste se na vaší pozici měli ptátProč vlastně zavádět Konfigurační databázi (CMDB)? Pokud jste admistrátorem serverů, možná si vedete evidenci serverů v Excelu. Umožňuje vám rychle zjistit, k čemu jednotlivé servery máte – jakou roli plní, jaké IP adresy používají, na jakém hardware běží a kde se daný server nachází. Možná sledujete i to, zda k hardware máte servisní smlouvu a jaké máte kontakty na dodavatele. Pokud jste manažerem, dost možná cítí nedostatek informací o oblasti, za kterou jste zodpovědní. Věříte svým podřízeným, kteří vás ujišťují o tom, že o vše je řádně postaráno, ale zároveň byste přece jen měli raději přístup ke všem přehledně uspořádaným informacím, abyste si mohli odpověď na vaše otázky najít sami. Tyto informace vás mohou inspirovat i k otázkám, na které byste se na vaší pozici měli ptát, ale bez těchto informací vás nenapadne si je položit:

 

 

  • Kolik serverů běží na operačních systémech, které jsou již mimo hlavní podporu nebo se jí blíží?
  • Kdy mi končí podpora serverů výrobcem?
  • Kolik si mám připravit v budgetu na příští rok?
  • Kolik serverů je fyzických a kolik virtuálních?
  • Kdo je klíčovým uživatelem jednotlivých aplikací? Kdo je hlavním gestorem rozhodujících o změnách z pohledu business funkcionality?
  • Jak si aplikace vyměňují data?

 

Průvodce Začínáme s Konfigurační databází

V příkladu jsme použili konfigurační databázi IT. Stejný přístup můžeme ale aplikovat i na další oblasti a místo aplikací a serverů evidovat např. výrobní zařízení nebo předměty naší servisní činnosti. Přínosy z pořádku v informacích a návazných procesů budou stejné.

Discovery

Konfigurační databázi můžete plnit ručně, pomocí základních infrastrukturních funkcí ObjectGears nebo pomocí specializovaných Discovery nástrojů. Jsme partnery JDisc.

JDisc discovery software

 

Integrace s Enterprise Architecture Repository

Konfigurační položky je vhodné přenášet do Enterprise Architecture Repository, kde je využijete při modelování architektury. Naopak data namodelovaná v Enterprise Architecture Repository (například procesy) přenesete zpět do Konfigurační databáze, kde s nimi budete dále pracovat jako s konfiguračními položkami v nejrůznějších procesech. ObjectGears CMDB je plně integrována se Sparx Enterprise Architect pro obousměrný přenos jakýchkoli dat Sparx EA.

JDisc discovery software

 

 

Více o IT Konfigurační bázi (CMDB) naleznete v popisu procesu Configuration management.