Knowledge management

 

 

Smyslem procesu Knowledge management je zajistit, že správná informace je poskytnuta správné osobě ve správnou chvíli, aby bylo zajištěno informované rozhodnutí.

 

 

ObjectGears nabízí dvě řešení pro Knowledge Management: Znalostní bázi a Verzovanou dokumentaci. Kontaktujte nás pro určení toho, která z nich bude pro vás vhodnější. Obě je možné reálně provozovat i ve FREE verzi ObjectGears.

 

Knowledge management je významný např. v souvislosti s procesem Change management (ITIL v3 Service transition).

Příklady úspěšné změny založené na odpovídajícím řízení znalostí jsou:

  • Uživatelé, Service desk, řešitelé a dodavatelé rozumějí novým či měněným službám včetně známých chyb akceptovaných před nasazením.
  • Povědomí o službě a zrušení původních služeb.

Knowledge management poskytuje informace pro informovaná rozhodnutí o konfiguračních položkách.

Efektivní Knowledge management je excelentním způsobem sdílení znalostí mezi jednotlivci i týmy. Transfer znalostí je klíčovým faktorem úspěšné změny a připravenosti provozu nové služby, ať už jde o školení uživatelů, podpůrných týmů nebo informování dalších subjektů.

 

Příklady obrazovek

Článek znalostní báze

Článek znalostní báze

Každý článek znalostní báze má svůj kód, pomocí něhož ho lze snadno vyhledat (podobně jako další ObjectGears entity), je klasifikován pro řízení přístupu na informace s různou mírou důvěrnosti a kategorizován do tématu, který řeší.

Článek znalostní báze 2

V rámci textu znalostního článku je také možné použít tabulky a odkazovat se pomocí relativních odkazů na jiná místa ObjectGears instance, pomocí absolutních odkazů mimo instanci ObjectGears nebo na jiný znalostní článek. Do článků je možné vkládat informační panely, vybírat konfigurační položky, jichž se článek týká, přikládat soubory a vybírat související články. V pravém dolním rohu může uživatel článek hodnotit.

Článek znalostní báze 2

Konfigurační položka odkazovaná v článku

Konfigurační položka odkazvaná v článku

Pokud v článku vybereme konfigurační položky, jichž se týká, pak se u těchto konfiguračních položek objevují příslušné odkazy do znalostní báze. Ve chvíli, kdy administrátor řeší incident nebo plánuje změnu konfigurační položky, má k dispozici kromě přehledu souvislostí, předchozích incidentů, změn atd. i přehled znalostních článků, které danou položku řeší.

Ukázka řešení: Znalostní báze

Ukázka řešení: Verzovaná dokumentace