Project management

 

 

 

Ve větších organizacích je třeba zajistit proces dosahování firemních a obchodních cílů prostřednictvím řízení programů a portfolií. ObjectGears tyto procesy podporuje ve svém modelu IT, přičemž vychází z Business cílů, které by se měly odrážet v Idejích nových projektů

 

Po zhodnocení idejí a rozhodnutí je realizovat v projektech dochází k řízení portfolia projektů a programů v rámci opakovaných rozhodování o alokaci zdrojů. Projekty, programy a portfolia tak mezi sebou soupeří o omezené zdroje, které společnost plánuje mezi ně rozdělit v následujících letech (Roadmap). Tyto entity je vhodné posuzovat z hlediska poměru jejich naplnění business cílů a jejich finanční náročnosti.

Dosahování firemních a obchodních cílů prostřednictvím řízení programů a portfolií

 

V případě přidělení zdrojů konkrétnímu projektu, dochází k řešení požadavků na konkrétní typy zdrojů z jednotlivých projektů. Projekt vyžaduje konkrétní typy zdrojů (DB admin, Unix developer, .Net developer...). Následně dochází identifikaci kolizí (přealokace konkrétních zdrojů) nebo nízkého využití zdrojů, které pak řeší manažeři týmů společně s projektovými manažery.

Projekty implementují ideje k dosažení business cílů. Seskupeny do programů a portfolií, projkety formují roadmapu.

 

Příklady obrazovek

Detail Projektu

V rámci projektu definujeme jeho kód, název, popis, závislosti na jiných projektech, status, celkové interní náklady v člověkodnech a externí náklady v penězích. Určujeme sponzora, delivery managera a projektového manažera, projekt můžeme zařadit do kategorie a projektového portfólia či programu. Daĺší řadu informací o projektu sledujeme na záložkách ve spodní části obrazovky. Jde o úkoly přidělené přímo na úrovni projektu, fázování projektu, harmonogram, změny prováděné v rámci projektu, roadmapa projektu (celkový pohled na projekt z hlediska plánovaných člověkodnů a výdajů v jednotlivých letech) a detailní plán jednotlivých zdrojů (interních kapacit).

Detail projektu

Zdroje projektu

Zdroje projektu

V rámci jednotlivých let, v nichž projekt běží, je třeba detailněji plánovat zdroje a rozpadnout přidělené člověkodny na jednotlivé potřebné role. Plán čerpání těchto zdrojů na měsíční bázi umožňuje identifikovat kolize s jinými projekty v poptávce stejných zdrojů nebo naopak nevyužití kapacit.

.

 

Podívejte se na případovou studii úspěšného nasazení systému ObjectGears pro řízení projektových zdrojů v ČSOB Leasing.

Podívejte se na náš článek Jak na efektivní řízení projektového portfolia.