Jak vyvíjet - Rapid Application Development (RAD, Low-code, No-code)

 

ObjectGears vychází z principů Rapid Application Development (RAD). RAD, inkrementální vývoj či agilní programování jsou koncepty považované za trend posledních let, přestože jejich kořeny sahají do padesátých let minulého století.

V dnešní době se podobné přístupy označují jako low-code či no-code. Společné mají to, že jsou alternativou k tradičnímu vodopádovému přístupu vývoje software, který klade důraz na přesné specifikace a plánování, kdy fáze sběru požadavků je následována fází návrhu řešení a ta fází jeho vývoje. Tento tradiční model byl používán při stavbě budov, mostů či jiné infrastruktury.

Při vývoji software však často potřebujeme upravit požadavky na základě informací a znalostí získaných až v průběhu vývoje software. RAD proto podporuje například vývoj prototypů.

Rapid Application Development (RAD, Low-code, No-code)

Uživatelé snáze vyjádří své požadavky formou připomínek ke konkrétnímu prototypu než kontrolou rozsáhlé dokumentace, na základě níž probíhá vodopádový vývoj. Na konci vodopádového vývoje bohužel částo máme aplikaci, která  postrádá kritickou funkci nebo je příliš složitá.

Připomínky lépe ke konkrétnímu prototypu než kontrolou rozsáhlé dokumentace

 

ObjectGears se snaží jít ještě dál. Nabízí vlastnosti systémů, které jsou dostupné "na kliknutí" nebo po krátké konfiguraci, kterou zvládne i běžný uživatel. Vlastnosti, které by jinak vývojář složitě a pracně implementoval (návrh objektové struktury, workflow, audit trail, reporting atd.) může v ObjectGears vytvořit běžný business uživatel, pracovník, který má na tvorbě potřebného řešení vždy větší zájem než programátor.

ObjectGears tak pomáhá zúročit drive a tah na branku těchto business uživatelů. To je primární cíl systému ObjectGears.

Mohlo by vás také zajímat...

Proč ObjectGears

Ať už jste velkou firmou nebo menším týmem, ObjectGears vám poskytne aplikace pro řešení nejrůznějších potřeb - Low code development platforma pro rychlý vývoj.

Dozvědět se více

Snižte heterogenitu vašeho prostředí

Komplexnost ObjectGears umožňuje konsolidovat množství drobných aplikací, které zbytečně zvyšují heterogenitu systémů.

Dozvědět se více

Příklady rychlého vývoje

Podívejte se na pár příkladů, které v aplikaci rychle vytvoříte. Pokud váši klíčoví uživatelé, architekti či analytici naklikají, co potřebují, vše urychlíte.

Dozvědět se více