Alokace nákladů (chargeback)

 

 

 

Alokace nákladů je oblastí manažerského účetnictví, jejímž cílem je zjistit, jaké náklady se týkají určitých objektů. Těmi mohou být produkty (výrobky, služby), externí zákazníci, interní týmy, projekty, prodejní teritoria...

 

 

Účelem tohoto procesu je:

  • poskytovat informace o nákladech
  • umožnit správné rozhodování organizace
  • motivovat pracovníky k žádoucímu chování

Cílem alokace nákladů je zjistit, jaké náklady se týkají určitých objektů

Neexistuje jeden správný způsob přiřazení nákladů, ale při jeho stanovení bychom měli brát v úvahu následující principy:

Princip příčinnosti vzniku nákladů

  • každý výkon má být zatížen pouze takovými náklady, které příčinně vyvolal
  • preferovaný přístup, pokud je možné a účelné ho uplatnit

Princip únosnosti nákladů

  • alokace podle výše nákladů které je objekt schopen unést (např. v prodejní ceně)
  • lze použít i při motivaci k lepšímu využití kapacit

Princip průměrování

  • řeší, jaké náklady v průměru připadají na určitý objekt

 

Koncepce alokace nákladů

 

Koncepce alokace nákladů

Z koncepčního pohledu můžeme alokaci nákladů chápat jako promítnutí budgetu centrálního týmu (např. IT) do jednotlivých organizačních složek (týmů a zemí) podle spotřeby služeb za využití různých modelů distribuce nákladů.

Příklad konkrétního modelu alokace - Tisk

Do modelu nám vstupují faktury a mzdové náklady související se službou tisků. Dále se do modelu dostávají náklady alokované na serverovou infrastrukturu potřebnou pro provoz tiskových serverů. To je výstup produkovaný jiným modelem řešícím společné náklady serverové infrastruktury. Náklady se rozpočítají na uživatele podle objemu tisku. Uživatelé jsou alokováni do týmů a zemí, a proto můžeme dané náklady alokovat až na tyto nákladové objekty. 

Příklad konkrétního modelu alokace - Tisk

Model server - váhy dle konfigurace

Příklad výpočtu vah serverů podle jejich konfigurace

Pro každý server můžeme spočítat jeho váhu jako vážený součet jeho základních konfiguračních parametrů - CPU, RAM a HDD.

Dashboard výsledné alokace nákladů

 

Celkový přehled alokace na zákazníkovy nákladové objekty poskytuje dashboard finální alokace.

Dashboard výsledné alokace nákladů

 
Stáhněte si studii, kterou jsme pro vás připravili.
 
 

Napište nám

ObjectGears - kontaktujte nás