Release  management

 

 

Smyslem procesu Release management je definovat a odsouhlasit se zákazníkem i všemi stakeholdery plán nasazení změn do produkce, zajistit, že každý release obsahuje všechny potřebné komponenty, které jsou vzájemně kompatibilní a zajistit vyškolení uživatelů a transfer znalosti k týmům, které budou nové služby provozovat.

 

 

Release  management

Smyslem procesu Release management je:

  • Definovat a odsouhlasit se zákazníkem i všemi stakeholdery plán nasazení změn do produkce.
  • Zajistit, že každý release obsahuje všechny potřebné komponenty, které jsou vzájemně kompatibilní.
  • Zajistit vyškolení uživatelů a transfer znalosti k týmům, které budou nové služby provozovat.

plán nasazení změn do produkce, vyškolení uživatelů a transfer znalostí

Proces nasazení do produkce je dle ITIL v3 prováděn v kroku Coordinate implementation procesu Change management. V tomto kroku následuje proces Release management po procesu Test management. ObjectGears nabízí v modelu IT následující proces splňující požadavky ITIL a představující efektivní způsob řízeného nasazení do produkce.

 

Release management process context


Každý Změnový požadavek je přiřazen k určitému Release, u něhož se určí Prostředí, jehož se týká, naplánuje se v Harmonogramu a definuje balíček (Release package), který má být nasazen. Release package definuje, jaké verze jakých konfiguračních položek mají být nasazeny, aby byla zajištěna integrita Releasu (úplnost konfiguračních položek a jejich kompatibilita).

Při návrhu plánu nasazení změn se potkáme s následujícími situacemi:

  • Hodně změn obsažených v jednom release - vede nutně k mnoha závislostem, které se obtížně řídí. Problém vzniklý při release je pak těžké přiřadit ke konkrétní změně, která ho způsobila.
  • Málo změn v jednom release - znamená ve výsledku časově náročnou činnost (za daný časový úsek se nasadí méně změn) a plýtvání zdroji, které se na release podílejí.

Řešením je rozdělení releasů na několik typů, které se liší svou komplexitou a četností. Níže uvedená tabulka představuje příklad. V konkrétní společnosti bude upravena dle potřeb organizace.

Typ Release Popis release Typ změny, kterou může obsahovat
Hlavní release Předem plánovaný. Frekvence jednou za čtvrt roku. Typ A, B, C
Vedlejší release Předem plánovaný. Frekvence jednou za dva týdny. Typ B, C
Nouzový release Neplánovaný. Určený pro nasazení nouzových oprav. Emergency (Hot fix)

S typem release pak souvisí typ změny, která v něm může být nasazena.

Změna Popis
Typ A Postihuje celý systém dané služby. Má široké závislosti a dopady do dalších systémů.
Typ B Postihuje část systému dané služby. Má omezené vazby na další systémy.
Typ C Postihuje jednotlivé funkce dané služby. Nemá vazbu na další systémy.
Emergency (Hot fix) Řeší obnovení kontinuity služby po předchozí změně, která zapříčinila omezení služby.

Příklady obrazovek

Release

(Procesy release management souvisí víc než jiné s velikostí organizace a potřebou formální koordinace nasazování změn. Níže uvedené obrazovky představují jednoduché, efektivní pojetí. V případě potřeby komplexního řešení lze zapojit workflow a formální schvalování.)

Release obsahuje informaci o tom, kdo ho schválil a kdo zajišťuje jeho koordinaci, kdy se provádí, jakého je typu a jaké změny zavádí. Ve spodní části obrazovky je přehled úkolů zadaných v rámci organizace Release a přehled konfiguračních položek, jichž se týká.

ReleaseKonfigurační položka v Release


Konfigurační položka v Release


Konfigurační položka v Release obsahuje informaci o pracovníkovi, který ji nasazuje, verzi a času nasazení.