Komplexní systém

Návrh systému ObjectGears vychází z požadavku na systém, který je komplexní, promyšlený a zároveň ne složitý. Tento princip se odráží v tom, že začínající uživatel snadno začne s aplikací pracovat – definuje třídy, jejich sloupce, vazby, přístupová oprávnění atd. To představuje základ vytvářené aplikace a často lze takto pokrýt veškeré požadavky na aplikaci.

Pro rozvoj funkčností má designér k dispozici „na kliknutí“ složitější funkcionality jako pravidla, importy, workflow, schémata, zobrazení formou kalendáře, časové osy atd. Tato oblast představuje široké spektrum funkčností, které je schopen realizovat business uživatel či analytik, který se orientuje v problematice, kterou potřebuje řešit, chápe vztahy mezi entitami, se kterými potřebuje pracovat. Zároveň tento uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování.

systém, který je komplexní, promyšlený a zároveň ne složitý

Jednoduché a zároveň promyšlené koncepty

Snadný začátek budování systému a rozsáhlé možnosti jeho rozvoje

Jednoduché a zároveň promyšlené koncepty - Snadný začátek budování systému

 

V případě potřeby systém umožňuje realizaci jakékoliv logiky formou skriptování či připojení externích modulů. Skriptování je dostupné na řadě míst aplikace a umožňuje libovolné rozšíření či upravení funkcionality dle konkrétní potřeby. Skriptování představuje několikanásobně efektivnější variantu oproti klasickému programování aplikace, jak z pohledu časové náročnosti, tak potřebných programátorských znalostí. Zatímco klasické programování vyžaduje pro kvalitní zvládnutí problematiky mnoho let praxe, skriptování zvládne běžný uživatel mnohem dříve, protože mnoho věcí za něj řeší systém ObjectGears a uživatel se tak soustředí jen na implementaci logiky, kterou chce do systému vtělit.

ObjectGears snižuje heterogenitu IT systémů a aplikací

Komplexnost ObjectGears umožňuje konsolidovat množství drobných aplikací, které zbytečně zvyšují heterogenitu systémů. Tyto aplikace jsou implementované v různých technologiích, používají různé databáze, mají různou dobu životnosti a podpory dodavatelem. S přechodem na nový operační systém nebo databázový server se tyto aplikace musí často přepisovat a testovat. Tyto aplikace také často používají různá řešení přístupových oprávnění, různé způsoby integrace s ostaními aplikacemi, mají různou míru audit trail nebo ho zcela postrádají. Tyto aplikace kladou velké nároky na IT pracovníky, kteří je musí udržovat, upgradovat, radit uživatelům a řešit každodenní operativu, ...která se v každé aplikace dělá jinak. Proto, aby IT zodpovědně zajistilo provoz těchto aplikací, potřebuje výrazně více lidských zdrojů než v homogenním prostředí. Další nevýhodou je, že různé grafické rozhraní zatěžuje uživatele, kteří s nimi musí pracovat, protože v každé z nich je jinak řešeno vyhledávání záznamů, jejich editace, filtrování atd.

 

 

Jak vám toto ObjectGears vyřeší?

Systém ObjectGears je jeden, ale umožňuje provozovat více modelů/aplikací. Licence umožňuje neomezený počet instancí, ale všechny budou mít stejné nároky na provoz a znalosti uživatelů, protože jde pořád o jeden systém. Jediné čím se budou lišit je vnitřní logika modelů (to, co má aplikace dělat). IT pracovnící pak mohu spravovat velkou sadu aplikací, aniž by byli zatíženi jejich heterogenitou. Navíc mohou být sdíleny přes různé projekty pracujících na různých ObjectGears řešeních. Cesta k jednoduššímu IT je tak otevřená.

S jednou licencí provozujte více instancí i modelů a aplikací

 

Stav před a po nasazení ObjectGears demonstruje následující obrázek.

Konsolidace aplikací - stav před a po zavedení ObjectGears

Při použití systému ObjectGears nemusíte ani hlídat životní cyklus databáze a .Net Frameworku. Nové verze ObjectGears toto vše řeší.

Obrovskou výhodou ObjectGears je neustálé rozšiřování o nové funkce. Ukážeme si to na příkladu. ObjectGears vždy obsahovalo rychlé intutivní filtrování záznamů, jaké by měla obsahovat každá seriózní aplikace. Chtěli jsme však uživatelům nabídnout něco víc...komplexní možnosti definice filtrovacích podmínek a jejich vzájemné skládání, možnost uložit si filtr a chtěli jsme designérům ObjectGears nabídnout možnost sestavit filtr v URL nebo ve skriptu. Nová verze ObjectGears tyto možnosti měla. Upgrade na novou verzi si nevyžádal žádné úpravy stávajících řešení zákazníka, což je vždy ObjectGears standardem. Uživatelé ale najednou mohli tyto pokročilé vlastnosti používat ve všech svých modelech.

Uživatelům stačí naučit se ovládat jeden systém, který je použit ve všech aplikacích.

Konsolidace aplikací a snížení jejich heterogenity přinese benefity i ve způsobu práce s aplikacemi. Původní tzv. legacy aplikace většinou nejsou optimalizovány pro přístup z mobilních zařízení. S ObjectGears naopak můžete efektivně pracovat i z tabletů a smartphonů, protože se dobře přizpůsobí rozměrům displeje těchto zařízení.

 

Výhody nasazení ObjectGears

  • Snížení heterogenity IT systémů a aplikací
  • Jednotné prostředí vyžadující méně IT zdrojů pro provoz aplikací
  • Jednoduché upgrady. Není třeba řešit přizpůsobování novým technologiím jako u původních aplikací.
  • Jedno grafické rozhraní pro uživatele
  • Responzivní design pro snadnou práci z mobilních zařízení
  • Funkce, které původní aplikace nemají (audit trail, workflow, sofistikované filtry, přístupová oprávnění, reporting...)

 

Mohlo by vás také zajímat...

Příklady rychlého vývoje

Podívejte se na pár příkladů, které v aplikaci rychle vytvoříte. Pokud váši klíčoví uživatelé, architekti či analytici naklikají, co potřebují, vše urychlíte.

Dozvědět se více

Často kladené dotazy

Je ObjectGears open source? Jak je to s podporou? Je skriptování adekvátní klasickému programování? V čem je ObjectGears unikátní?

Dozvědět se více

Jak vyvíjet

Slyšeli jste o Rapid Application Development (RAD), low-code či no-code vývoji? A v čem jde ObjectGears ještě dál? Nevyvíjete složitě a pracně to, co můžete mít na kliknutí.

Dozvědět se více