Často kladené dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na časté dotazy. Pokud zde nenaleznete odpověď, kontaktujte nás prosím na emailu info@objectgears.cz.

odpovědi na časté dotazy

Každý proces je třeba přizpůsobit konkrétní organizaci. V rámci implementace se procesy diskutují a přizpůsobují, protože sami o sobě nejsou cílem, ale pouze prostředkem dosažení cílů organizace.

ObjectGears také nechává na posouzení uživatelů, do jaké míry potřebují v konkrétních případech strukturovat řešenou agendu. Projektový manažer tak např. může v rámci projektu evidovat různé fáze, změnové požadavky, ty nechat rozpadnout na detailní požadavky a nechat test manažera připavit testovací scénáře a organizovat kola testů, z nichž jsou hlášeny vady. To mu umožní udržet přehled v rozsáhlém projektu, kde by nedostatečné strukturování znamenalo chaos v tom, co má být uděláno kým a znemožňovalo efektivní kontrolu průběhu prací.

V případě jednoduchého projektu může vše řešit jednotlivými úkoly zadávanými na úrovni projektu. Může také zvolit kompromis mezi těmito dvěma případy a některé věci řešit jednodušeji, zatímco u jiných ocení možnost detailnějšího členění prací.

Příkladem jednoduchého modelu pro evidenci úkolů je Easy task, který lze v řadě případů velmi efektivně použít.

ObjectGears vyřeší IT procesy. Jejich přehled spolu dalšími je uveden v menu Řešení.

ObjectGears je unikátní v oddělení platformy, která umožňuje řešení vytvořit, od vlastních řešení. Jde o to, že vlastnosti ObjectGears platformy nejsou omezeny konkrétním účelem, pro který jsou aplikace či řešení určena. ObjectGears je záměrně vyvíjeno odděleně od řešení. Vývojáři platformy ObjectGears zohledňují podněty od tvůrců řešení, ať již jde o designery ObjectGears řešení, implementační partnery nebo zákazníky. Řešení je také zcela otevřené a zákazník si ho může zobrazit a volně modifikovat. Může si vytvořit i vlastní zcela nová řešení, která pokryjí jeho požadavky, což u běžných aplikací vyvíjených pro konkrétní účel není možné nebo je vždy spojeno s kompromisy.

ObjectGears poskytuje řadu promyšlených procesů - např. komplexní pokrytí všech IT procesů od provozu po projekty a strategické plánování. Velkou výhodou ObjectGears je plné pokrytí IT procesů, které zákazník získá a co mu v celku přinesou (synergie benefitů). 

Unikátní je ale především platforma, umožňující vyvinout skvělá řešení. Ukážeme si to na příkladě.

Řada jiných systémů umožňuje uživateli také vytvářet vlastní tabulky, i když v omezené míře (nepodporují např. dědičnost, vícenásobné odkazy nebo různé operace na třídě - pravidla, časové operace, skriptování, schémata, zobrazení kalendáře atd.). Zkuste se však zeptat, jaké mají ostatní systémy možnosti tvorby dotazů (view) nad danými třídami.

Může uživatel výsledky dotazu jednoduše filtrovat, libovolně skládat jednotlivé podmínky AND a OR a používat operace v závislosti na typu dat?

Lze filtr specifikovat i v URL, aby uživatel kliknutím na odkaz v emailu obdržel správně zafiltrovaný dotaz?

Lze filtr upravit i ve skriptu, který výsledky dotazu upraví před zobrazením seznamu záznamů dotazu např. podle toho, kdo přistupuje, odkud nebo jaké má role?

Lze na data dotazu přistupovat i přes webové služby? Je možné v rámci webové služby specifikovat filtr, který vrátí jen požadovaná data?

Lze na dotazu řídit přístupová oprávnění a jsou tato oprávnění respektována i při přístupu přes webové služby?

Lze zobrazit seznam záznamů dotazu i formulář s jedním záznamem s rozdílnými sloupci?

Lze výsledky dotazu jednoduše formátovat?

Mohou hodnoty v dotazu fungovat jako odkazy na konkrétní záznamy různých tříd?

Lze v jednom poli dotazu obsáhnout více odkazů na různé záznamy?

Lze nastavit pravidelnou automatickou kontrolu výsledků dotazu a spouštění různých akcí (např. emailové notifikace, workflow atd.)?

Často uslyšíte odpověď: "To není možné z podstaty věci. Dotaz je sadou záznamů pouze pro čtení...další funkcionalitu nemůže mít." To je technokratická odpověď. V ObjectGears se snažíme, umožnit uživateli jednoduše získat to, co potřebuje. Níže uvedený přehled záznamů tak uživatel získá z několika tabulek pomocí jednoduché SQL syntaxe včetně odkazů fungujících tak, jak uživatel očekává.

přehled záznamů z několika tabulek pomocí jednoduché SQL syntaxe

ObjectGears poskytuje řadu dalších rysů pro efektivní programování s cílem zvýšit produktivitu tvůrců řešení a přiblížit je uživatelům, kteří nejsou programátory, ale chtějí/potřebují se na tvorbě systémů podílet. Podívejte se na přehled dalších extra výhod, které s ObjectGears získáte.

Rozhodnutí o open source / close source licenci je strategickým rozhodnutím v případě všech software. Výhody a nevýhody open source byly rozebrány v řadě studií či článků. Celkově platí, že některé prvoplánové výhody open source nemusí být ve výsledku vždy naplněny (např. celková nižší cena z důvodu provozních nákladů a údržby systému). V ObjectGears jsme se snažili využít výhod open source (např. široká základna vývojářů a tím množství podnětů a chytrých myšlenek) a eliminovat nevýhody (zranitelnost z důvodu zveřejnění chyb, nejistá podpora ze strany výrobce, nejistý další vývoj, neexistuje konkrétní odpovědnost za software).

ObjectGears řešení jsou open source. Zákazník nebo partner je může volně upravovat a dále je distribuovat. Proto jsou řešení tolik flexibilní v přizpůsobení požadavkům zákazníka. Příkladem je Znalostní báze, jež využívá některé funkce platformy ObjectGears (třídy, dotazy, webparty), ale jejíž vlastní zdrojové kódy jsou volně dostupné (konfigurace dotazů, webpartů, skripty). Dokumentace Znalostní báze je volně dostupná a kdokoli si ji tak může vytvořit sám a libovolně modifikovat.

ObjectGears platforma je closed source zejména z důvodu bezpečnosti, odpovědnosti za software a garance jeho dalšího vývoje.

Zákazník se může obrátit na ObjectGears support portál a nahlásit problém, s kterým se potýká. Doba odezvy podpory odpovídá závažnosti problému (dopadu na zákazníka) a servisní smlouvě, kterou má uzavřenu. Nadto ObjectGears dokáže zajistit podporu i pro řešení vytvořená jinými vývojáři.

Skriptovací jazyky jsou navrženy pro pohodlné programování. Jedná se o interpretované jazyky. Proto jsou pomalejší a mají vyšší náročnost na paměť serveru. Velkou výhodou je snadná údržba, vývoj a správa kódu - po každé změně nemusí uživatel kód kompilovat a nasazovat. To je předurčuje pro rozšiřování rozsáhlých systémů, kdy drobná změna nemusí znamenat kompletní rekompilaci celého systému. V souvislosti s klesající cenou výpočetního výkonu serverů většinou zvýšené výpočetní nároky skriptování již nepředstavují zásadní problém a nižší efektivita zpracování kódu serverem je více než vyvážena efektivitou programování (produktivita programátora).

ObjectGears využívá výhod obou přístupů. Platforma ObjectGears je klasickým kompilovaným software vyvinutým v prostředí .Net. To zajišťuje výkon a bezpečnost systému.

V rámci řešení na platformě ObjectGears umožňujeme využívat skriptování, založené na JavaScriptu, které poskytuje designerům řešení rozsáhlé možnosti přizpůsobení a využití platformy ObjectGears.

Obecně mohou být skripty spouštěny na straně serveru (před stažením stránky) i na straně klienta (po stažení stránky).

ObjectGears nabízí možnost skriptování na mnoha místech v aplikaci. Skripty upravují či rozšiřují vlastnosti prostředí, vykonávají různé validace či doplňují business logiku. Všechny tyto skripty jsou prováděny na straně serveru.

Další verze ObjectGears přinese možnost použití lokálních skriptů. To umožní mimo jiné přeložit část potřebného výkonu ze serveru na stanici např. během provádění prvotních validací při odesílání dat (tzv. kontrola vstupu na klientovi i serveru).

 

Mohlo by vás také zajímat...

Příklady rychlého vývoje

Podívejte se na pár příkladů, které v aplikaci rychle vytvoříte. Pokud váši klíčoví uživatelé, architekti či analytici naklikají, co potřebují, vše urychlíte.

Dozvědět se více

Snižte heterogenitu vašeho prostředí

Komplexnost ObjectGears umožňuje konsolidovat množství drobných aplikací, které zbytečně zvyšují heterogenitu systémů.

Dozvědět se více

Jak vyvíjet

Slyšeli jste o Rapid Application Development (RAD), low-code či no-code vývoji? A v čem jde ObjectGears ještě dál? Nevyvíjete složitě a pracně to, co můžete mít na kliknutí.

Dozvědět se více