Vývoj aplikací

Plánujte, vyvíjejte, testujte, nasazujte, rozšiřujte a udržujte podnikové aplikace

Vytváření vlastních podnikových aplikací je nutností pro organizace, které chtějí:
 
 • zlepšit zapojení a zážitek zákazníků
 • zvýšit spolupráci a efektivitu
 • obchodní procesy, které obstojí i v budoucnu

Co umíme - IT procesy, konfigurační databáze, znalostní báze, Service desk, projektová portfolia

Společnosti se zároveň potýkají s problémy:
 • Starší (legacy) aplikace a systémy – jsou náročné na údržbu, nejsou kompatibilní s novými technologiemi a nereagují na změny v obchodních procesech a nová paradigmata. To má za následek technický dluh a vysoké náklady na údržbu.
 • Nedostatek zdrojů a vnitřních talentů – nedostatek talentů způsobuje potíže s udržováním současných systémů a zvyšuje náklady. Bez těchto vzácných technologických kompetencí mohou organizace jen stěží zůstat konkurenceschopné.
 • Sladění mezi businessem a IT a komunikační problémy – tradiční separovaná oddělení nemohou dobře reagovat na vyvíjející se požadavky. To vede k nedosahování očekávání obchodu a příliš dlouhé době time to market.
Odpovědí na řešení těchto výzev a překážek je low code development.
 
 

Low-code akceleruje vývoj aplikací

Low-code je o 90% rychlejší než tradiční high-code vývoj. To zkracuje dobu uvedení na trh a zvyšuje konkurenceschopnost.

Platforma pro low code vývoj umožňuje organizacím zvýšit produktivitu prostřednictvím klikacího uživatelského rozhraní a opakovaně použitelných prvků. Usnadňuje agilní vývoj a přístup k rychlému vývoji aplikací.

ObjectGears je svou podstatou agilní

Low code development platforma ObjectGears byla vytvořena tak, aby byla v souladu se základními principy Agile Manifesto. Vzhledem k tomu, že více než 80 % typické aplikace je vyvíjeno naklikáním v ObjectGears, IT reaguje promptně na vyvíjející se obchodní potřeby a požadavky uživatelů tím, že vtahuje firemní uživatele do procesu vývoje.

 Rozdělte práci na epicy, featury a user stories.

Podpora komunikace mezi IT a BusinessPodpora komunikace mezi IT a Business

 

 • Nástroje pro spolupráci z řešení ObjectGears pomáhají týmům komunikovat a udržovat si aktuální informace o stavu projektu, získávat zpětnou vazbu prostřednictvím průzkumů a podporovat rychlé opakování.
 • Sladění IT a obchodu je také podporováno vývojem na bázi naklikání. Vývojáři všech úrovní dovedností se mohou podílet na dodávkách a reagovat na obchodní požadavky.
 

Použijte vestavěné nástroje pro agilní vývoj

Použijte vestavěné nástroje pro agilní vývoj

 

 • Agilní přístup je jádrem platformy ObjectGears, což usnadňuje přechod k agilitě pro týmy všech úrovni dovedností. Nástroje pro řízení projektů podporují všechny role v průběhu celého životního cyklu aplikace – od shromažďování požadavků, fáze nápadů až po vývoj, testování a nasazení.
 • Jako otevřená a rozšiřitelná platforma se ObjectGears integruje se staršími systémy prostřednictvím API.
 

Udělejte své zastaralé (Legacy) aplikace agilnímiUdělejte své zastaralé (Legacy) aplikace agilními

 

 • Vaše legacy systémy by vás neměly brzdit. ObjectGears umožňuje rozšiřovat, migrovat a nahrazovat starší aplikace, ať jste kdekoli na své cestě za modernizací.
 

Rapid Application Development v ObjectGears

Rapid Application Development (RAD) klade důraz na cyklus uživatelského prototypování, testování a zlepšování. RAD reagoval na vodopádový přístup, který se řídí předem stanoveným plánem, aby umožnil vývoji podat zpětnou vazbu směrem k požadavkům a návrhu řešení. I když pochází z 80. let 20. století, RAD je stále v kurzu díky své flexibilitě, schopnosti reagovat na vstupy uživatelů a díky tomu, že přináší  uživatelům zážitek z vývoje.

Cyklus Rapid Application Development

 

Omezte rizikaOmezte rizika

RAD vás vede ke krátkým agilním sprintům. Tento iterativní přístup zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, protože chyby a logické problémy jsou v SDLC objeveny dříve, než ohrozí celou dodávku.

 

Zvyšte kvalitu

Zvyšte kvalitu

Získávání zpětné vazby od obchodních partnerů a koncových uživatelů je pro přístup Rapid Application Development  přirozené. Pomáhá uspokojit potřeby vašeho podnikání a uspokojit vaše zákazníky.

 

Buďte rychlí

Buďte rychlí

Iterativní nasazování na low code platformě umožní vašemu týmu soustředit se na dodání řešení včas a dle skutečných obchodních potřeb.