Vyvíjejte nejmodernější podnikové aplikace

Plánujte, vyvíjejte, testujte, nasazujte, rozšiřujte a udržujte podnikové aplikace s funkcemi ObjectGears pro vývoj s nízkým obsahem kódu a bezkonkurenčními odbornými znalostmi v oblasti digitální transformace.

 

 

Ukázková stránka s grafy a přehledy. Tyto stránky si můžete sestavit podle svých potřeb jednoduchým naklikáním. K dispozici je mnoho hotových webpartů. Nové webparty, si v případě potřeby můžete vyvinout, a rozšířit tak své řešení o další způsoby práce s daty.

Řešení pro alokaci nákladů na platformě pro low code development ObjectGears.

 

Dashboard správce na platformě pro low code development ObjectGears.

Průběh plánovaných projektů v konkrétních lokalitách v čase. Kliknutím na časovou osu se dostanete k detailu úkolu.
 
Jedná se opět o obecný webpart, pomocí kterého si atraktivním způsobem vizualizujete časový průběh jakýchkoli aktivit.

 

Někdy není zobrazení dat formou seznamu záznamů dostatečně vypovídající. Systém ObjectGears proto umožňuje zobrazovat data např. i ve formě diagramů.
 
Jednotlivé barevné obdélníky představují různé objekty a šipky ukazují propojení mezi objekty.
 
Příkladem může být aplikace skládající se z více komponent. Konkrétní aplikační komponta běží na serveru, server je umístěn v určitém racku a rack v místnosti. Další vrstvu do schématu vnese virtualizace nebo provozování v cloudu.
 
Pro lepší přehlednost lze zobrazit i fotografii objektu.

Řešení Configuration management na platformě pro low code development ObjectGears.

 

Řešení Service desk na platformě pro low code development ObjectGears.

Stránka pro portál service desk. Obsahuje základní odkazy a ukazatele plnění KPIs.
 
Sada odkazů (jednoduchý rozcestník) vede uživatele k řešení různých problémů a požadavků.

 

Ukázka naší verzované dokumentace pro popis celého systému ObjectGears, která je lokalizována do tří jazyků.
 
Vše je implementováno pomocí několika skriptů a na pozadí ObjectGears platformy. Data jsou uložena v několika tabulkách s různými přístupovými a editačními oprávněními.

Řešení Dokumentace na platformě pro low code development ObjectGears.

 

Aplikační katalog na platformě pro low code development ObjectGears.

Vzorový katalog aplikací, který jsme implementovali u zákazníka. Vše je pouze naskriptované a v případě potřeby lze změnit. Žádný vendor-lock!
 
Díky dodané dokumentaci popisující řešení jsou změny pro zákazníka velmi snadné.
Pro daný projekt si můžeme zobrazit Ganttův diagram, který nám graficky ukazuje fáze projektu, které jsme definovali.
 
Fáze mají svou vlastní hierarchii a nižší úrovně můžeme sbalit do vyšších. Měřítko můžeme přepnout na zobrazení delší periody nebo naopak kratšího rozsahu.

Ganttův graf na platformě pro low code development ObjectGears.

 

Workflow na platformě pro low code development ObjectGears.

Pro složité procesy je k dispozici i workflow s grafickým vyjádřením návaznosti jednotlivých operací.
 
Jednoduché přetažení komponent a jejich skládání umožňuje vytvářet i složité procesní postupy.

 

Webpart Portfolio zobrazuje hierarchickou strukturu portfolií, programů, projektů, příležitostí, nápadů, malých změn a podobných entit.
 
U jednotlivé položky lze jejím přetažením aktualizovat nadřazenou položku.
 
Vlastnosti v levém sloupci lze také přetáhnout a aktualizovat tak příslušné vlastnosti položek.

Řešení Portfolio na platformě pro low code development ObjectGears.