Případová studie: Systém řízení projektových zdrojů v ČSOB Leasing

26.09.2017

Případovou studii jsme zpracovali po úspěšném nasazení nového systému řízení projektových zdrojů ve společnosti ČSOB Leasing. Studii uveřejnil v zářijovém čísle časopis CIO Business World.

Zůstat špičkou na trhu vyžaduje v dnešní době od úspěšné společnosti definici vize, její postupné naplňování, správnou reakci na trendy a připravenost ke změnám v tom, co firma dělá a jak to dělá. Úspěšné firmy řídí změny jako projekt. V ČSOB Leasing probíhá v každém okamžiku několik desítek projektů, na nichž se podílí několik stovek lidí. Z finančního pohledu projekty představují rozsáhlou investici, z manažerského pohledu pak organizační výzvu. To jsou dva důvody, proč je třeba portfolio projektů řídit. ČSOB Leasing používal systém pro řízení portfolia projektů a jejich zdrojů založený na MS Project Serveru a nadstavbové aplikaci. Toto řešení nevyhovovalo z důvodu celkové komplikovanosti, uživatelské nepřívětivosti, vysokých nákladů na provoz a absence dalších funkcí nezbytných pro řízení projektů.

Vizí byl jeden systém umožňující jednoduché rozdělení zdrojů do celého portfolia projektů, detailní plánování v konkrétních projektech, jednoduchý reporting a podporu efektivní spolupráce členů týmu.

Hlavní přínosy řešení

  • Přehled nad celým portfoliem projektů a jeho strukturou – je jasné kolik, který projekt stojí
  • Možnost detailního plánování pracovníků na jednotlivých projektech – předcházení a řešení kolizí v požadavcích na zdroje
  • Podpora efektivní spolupráce projektového týmu – kolaborační nástroj