Znalostní báze

Systém ObjectGears je dodáván spolu se Znalostní bází umožňující:

  • tvorbu článků pomocí html editoru
  • kategorizaci článků do tématických oblastí
  • klasifikaci článků (k informacím mají přístup pouze uživatelé s danou klasifikací)
  • schvalování článků ve workflow (publikace nových verzí je volitelně podmíněna souhlasem gestora)
  • vkládání příloh, odkazů na jiné články či odkazů na konfigurační položky IT Konfigurační databáze
  • vyhledávání článků čtenáři
  • hodnocení článků uživateli

Systém ObjectGears je dodáván spolu se Znalostní bází

 

Propojení Znalostní báze s IT konfigurační databází

Propojení s IT konfigurační databází prostřednictvím odkazů na konfigurační položky přináší možnost zobrazit u konfiguračních položek články, u kterých je konfigurační položka zmíněna. Při vzniku incidentu u konfigurační položky či potřebě ji upravit v rámci projektu, pak je možné vidět nejen souvislosti s dalšími konfiguračními položkami (např. rozhraní, aplikační komponenty atd.), minulé incidenty či změny prováděné na položce, ale také články znalostní databáze, které o položce pojednávají (např. uživatelské návody, instalační postupy, havarijní plány).