Aplikační katalog a Konfigurační databáze (CMDB)

29.11.2021

V tomto videu se podíváme na Katalog aplikací pro uživatele, přičemž data budeme čerpat z konfigurační databáze CMDB.

Navážeme tak na předchozí videa o propojení konfigurační databáze CMDB s modelovacími nástroji a Archimate, video CMDB, Procesy a Vykazování času a Průvodce návrhem konfigurační databáze.

Konfigurační databáze je datová struktura obsahující nejrůznější typy dat s hierarchií a vzájemnými souvislostmi.

V ObjectGears do CMDB přistupujeme přes webové rozhraní, jednotlivé typy konfiguračních položek máme rozdělené do logických vrstev, můžeme přes ně procházet, zobrazovat schémata, odkazovat na ně v projektech, úkolech, incidentech, článcích znalostní báze apod. Máme tak jasný přehled, co se kdy s jakou konfigurační položkou dělo. To je běžný přístup pro pracovníky IT organizace. Jeho výhodou je snadné rozšiřování a úpravy modelu konfigurační databáze dle našich potřeb.

My si dnes ukážeme, že tato data můžeme zobrazit elegantní formou uživatelům mimo IT, kteří ani do ObjectGears nemusí mít přístup. Vše je popsáno také v případové studii v on-line dokumentaci.

Katalog aplikací nebo podobnou stránku si můžete v ObjectGears sami naklikat nebo naskriptovat. Zde se můžeme podívat na např. na nastavení webpartu pro zobrazení stránky. Kompletní přehled je v dokumentaci.

Vyvinutí takové stránky je otázka několika dní včetně práce grafika a html kodéra.

Katalog aplikací zobrazuje data uživatelům formou hierarchického přehledu zobrazujícího hlavní skupiny aplikací nebo aplikace s jejich moduly. Katalog tak působí úhledným a přehledným dojmem. Po rozkliknutí vidíme hlavní informace o aplikaci včetně popisu, garanta a klíčových uživatelů. Sdílíme zde existující data konfigurační databáze CMDB v nové aplikaci, kterou lze snadno vyvinout. Tlačítka ve spodní části záznamu uživatelům nabízí klíčové scénáře:

  • Nahlásit incident vztahující se k aplikaci
  • Požádat o instalaci
  • Přejít do detailu konfigurační položky
  • Zobrazit komponenty aplikace – vidíme na jakých serverech aplikace běží. Můžeme prokliknout do detailu dané položky. Podstatné je, že nic zde není napevno. Schéma si vytvoříme takové, jaké potřebujeme, odpovídající našemu datovému modelu a tomu, co chceme daty říci.
  • Zobrazit mapu procesů, které aplikace podporuje
  • A Zobrazit dokumentaci

Vše je samozřejmě podmíněno přístupovými oprávněními, takže uživatelům se zobrazí pouze volby, které mohou použít.

A jaký katalog aplikací používáte v organizaci vy? Líbí se vám přístup propojení seznamu aplikací s potřebnými scénáři? Napište nám prosím v komentářích pod videem.