Řízení aplikačního portfolia a Životní cyklus aplikací

Na své aplikační portfolio se můžeme dívat z více pohledů. Po překonání první fáze, kdy dáme dohromady seznam aplikací v Excelu a uvědomíme si, že to není otázka pouze několika informací (název aplikace, kolega aplikační správce, který ji má na starosti, a složka s dokumentací) a že tyto informace jsou zásadní a musíme na nich stavět pro další směřování firmy, se posouváme dále.

Co aplikační portfolio jako celek? Jak jsme na tom s hostingem aplikací? Co chceme migrovat do cloudu a kde budeme za několik let?

 

 

 

 

Příklady obrazovek

Aplikace - Základní vlastnosti

Informace o Aplikaci jako konfigurační položce jsou rozděleny do několika záložek. Kromě základních vlastností, máme zvláštní záložku k životnímu cyklu, k jednotlivým týmům a rolím starajícím se o aplikaci a ostatním informace.

Záložka základní vlastnosti

Aplikace - Life cycle

Záložka Lifecycle.

Na záložce životního cyklu vidíme klíčová data k pořizování a rolloutu aplikace a následně k jejímu vyřazování. Aplikace je posouzena z pohledu vyhovění funkčním a technickým požadavkům, Gartner strategie TIME, hostingu či migrační strategie.

Vizualizace životního cyklu aplikací

Fázování aplikací, jejich plánování, zavádění, aktivní používání i eliminaci můžeme přehledně vizualizovat.

Webpart s časovou osou životního cyklu.

Současný a budoucí hosting aplikací

Hosting aplikací.

Pohled na aplikační portfolio jako celek nám říká, jak aplikace provozujeme a kam se chceme posunout do budoucna.

Dopad projektů

Budoucí hosting aplikací je odvozen od naplánovaných projektů, které změny realizují, u nichž evidujeme jejich dopad, transformaci, kterou provádějí...např. jaký cílový hosting nám zajistí kdy a pro jaké aplikace.

Dopad projektů - transformace aplikací.

 

Podívejte se na video o řízení životního cyklu aplikací a rozhodování o migraci do cloudu.