Návody

Na této stránce si můžete prohlédnout příklady video-návodů systému ObjectGears. Další videa se týkají hotovových řešení a základních informací k systému ObjectGears.

Vytvoření záznamu serveru v CMDB PowerShell skriptem

Podívejte se na aktualizaci CMDB z Powershell skriptu na příkladu založení záznamu serveru v CMDB. Je to scénář, kde máme již instalován server a musíme vytvořit jeho záznam v CMDB. Bude to opačný přístup k situaci, kdy si v CMDB zakládáme záznam serveru, který se má zřídit, nad záznamem může proběhnout schvalování, které si nastavíme, a server pak pomocí Powershellu zřídíme v platformě dle naší volby.

Triáda Konfigurační položky – Procesy – Plánování zdrojů a reporting času

V tomto videu bychom s vámi rádi sdíleli závěry, ke kterým dochází řada firem a které se týkají Konfigurační databáze, Procesů v organizaci a Plánování zdrojů a reportingu času stráveného prací na projektech, úkolech, incidentech a podobně. Firmy často začínají jednou z těchto tří oblastí, tou, která je pro ně z různých důvodů nejvíce aktuální. Většinou si ale záhy uvědomí sílu propojení z ostatními dvěma doménami. Začít postupně bývá většinou dobrým přístupem. Úzká provázanost všech tří oblastí je pak krásným příkladem synergického efektu.


Business procesy v aplikacích a co by mělo umět workflow

V mnoha aplikacích je třeba pracovat s určitým procesem, sledem kroků, které se mohou lišit v závislosti na konkrétní situaci. Mnoho dodavatelů tvrdí, že jejich aplikace podporuje workflow. Co si přesně pod workflow představit a jaké workflow potřebujete právě vy? V tomto videu se vám na tyto otázky pokusíme pomoci najít odpověď. Podívejte se s Pavlem Carvanem na to, co by nám mělo workflow přinést, co je to stavové workflow a proč pouhé zaslání emailové notifikace nebo schválení za workflow nemůžeme považovat.


Práce se soubory v ObjectGears

V tomto videu si ukážeme, jak jednoduše pracovat se soubory v ObjectGears. Třeba vám bude i inspirací k digitalizaci oběhu dokumentů v organizaci. Pokud jsme si vytvořili tabulku záznamů – například Úkolů, můžeme do ní jednoduše přidat i sloupec typu Soubor. V nastavení sloupce se soubory máme možnost provést různá nastavení. Po najetí na soubor se nám zobrazí také základní informace – jeho velikost a kdo a kdy soubor přiložil. Někdy je třeba k souboru doplnit řadu dalších informací. Jak toho dosáhnout? Podívejte se na video..


Tvorba modelu v ObjectGears (aneb naklikejte si vlastní aplikaci)

V tomto videu si ukážeme, jak vytvářet vlastní aplikace. Inspirovat nás mohou případové studie, které jsou popsány v dokumentaci. https://doc.objectgears.cz/vcd/cs-CZ/cz_a_og_examples_case_studies My se podíváme, jak vytvořit aplikaci pro evidenci úkolů, jakou si právě prohlížíme. Vše probereme detailně krok po kroku.
Při vytváření nové aplikace budeme obvykle sledovat následující schéma:
- Sepsání požadavků
- Návrh řešení - Entity-relationship diagram, Stavy záznamů
- Vytvoření modelu
- Obrazovky, včetně master-detail relací
- Rychlý filtr
- Notifikace uživatelům
- Pravidla
- Workflow
- Reporty
- Menu
Podíváme se na vytvoření řešení dle požadavků v případové studii EasyTask – systému pro sdílení úkolů. Sepíšeme si požadavky řešení podobně, jako vidíme v dokumentaci Easytask.


Jak si lehce vytvořit vlastní formuláře v ObjectGears

V ObjectGears můžete pracovat s hotovými řešeními obsahujícími formuláře pro zadávání a zobrazování dat. Můžete si však vytvořit i vlastní formuláře počínaje jednoduchými, které se vám vytvoří automaticky až po složitější s prvky oddělenými oddělovači, na více záložkách s nápovědami pro uživatele atd. Rozvržení určuje do kolika sloupců se mají ovládací prvky řadit. Dynamické rozvržení přizpůsobuje umístění sloupců podle toho, zda je následně za běhu aplikace skrýváme skriptem. V návrhu formuláře vidíme, do jakých částí můžeme vkládat jednotlivé typy elementů.


Jak nechat automaticky hlídat termíny v ObjectGears

S termíny se setkáváme na mnoha místech – termíny úkolů či požadavků, platnost smluv, zkoušek, školení a certifikátů, platnost údržby licencí nebo hardware atd. Pokud termíny nedodržíme, snižujeme úroveň našich služeb, přicházíme o business nebo podstupujeme značná rizika. V ObjectGears můžete pracovat s hotovými aplikacemi nebo si vytvořit vlastní aplikace. V obou případech by bylo skvělé zajistit, aby systém sám termíny ohlídal a rozeslal emailové nebo SMS upozornění na blížící se termín či eskalaci při překročení termínu, přidělil úkol podle toho, když se určitý termín přiblížil nebo provedl jakoukoli jinou akci.


Jak chytře na filtrování dat

V tomto videu si představíme možnosti filtrování dat ObjectGears. V ObjectGears můžete pracovat s hotovými aplikacemi nebo si vytvořit vlastní aplikace. V obou případech budete moci data zobrazovat v různé formě včetně dashboardů, schémat a seznamů různých záznamů – úkolů, požadavků, smluv, faktur, dokumentů atd. Ve chvíli, kdy těchto záznamů budete mít velké množství, budete potřebovat důkladné možnosti filtrování, abyste byli schopni se rychle zaměřit na to, co potřebujete. Perfektní filtrování je důležité pro efektivní práci. Tak se nyní podívejme, co skvělého nám zde nabízí ObjectGears.


Základy práce s instalačním programem ObjectGears

Video přehledně ukazuje, jak použít instalátor ke správě Vašich instancí a instalací jednotlivých nových balíčků.


Jak pracovat s modelem v1.5.0.0

Detailní popis vlastností modelu a víceúrovňová struktura oprávnění v systému ObjectGears.


Jak vytvořit nové upozornění v1.4.1.0

Názorný návod pro vytvoření nového upozornění (pro odesílané emaily) včetně vytvoření lokalizované verze. Vše je jednoduše a rychle naklikáno bez potřeby programování.


Lokalizace systému ObjectGears v1.4.1.0

Ukázka jak se lokalizují objekty v systému ObjectGears.


Jak vytvořit novou verzi workflow v1.4.1.0

Ukázka, jak lze jednoduše vytvořit novou verzi workflow na základě již existující verze. Novou verzi lze též jedním kliknutím aktivovat, aniž bychom tím ovlivnili běh již spuštěných workflow.


Práce s tématy v1.5.0.0

Ukázka použití a vytvoření nového tématu. Témata představují různé grafické šablony, které budete moci využít ve svých aplikacích. Můžete je použít pro odlišení modelů a přizpůsobení korporátním barvám.


CMDB, Discovery a Sparx Enterprise Architect

Souvislosti Konfigurační databáze CMDB, Discovery nástrojů a Enterprise Architecture repository. Nejdříve koncepčně, proč by nás vůbec něco takového mělo zajímat, a pak z technického pohledu, jak danou integraci realizovat.

Vytvoření záznamu serveru v CMDB PowerShell skriptem

Podívejte se na aktualizaci CMDB z Powershell skriptu na příkladu založení záznamu serveru v CMDB.