Představení modelů - hotová řešení

Na této stránce si můžete prohlédnout video prezentace hotových řešení systému ObjectGears. Další videa se týkají návodů a základních informací k systému ObjectGears.

Řízení životního cyklu aplikací

V tomto videu se podíváme na konfigurační položku Aplikace a zejména na aspekt jejího životního cyklu, jeho řízení a rozhodování o migraci do cloudu.

Webpart Portfolio

V tomto videu si krátce představíme webpart Portfolio, který nám dobře vizualizuje naše portfolia a jejich obsah - programy, projekty, malé změny a podobně.

Webpart Ganttův graf

V tomto videu si krátce představíme webpart Ganttův graf, který nám dobře vizualizuje na sebe navazující kroky a využijeme ho např. pro zobrazení projektových fází a důležitých milníků.

Master data a praktická práce s nimi

V tomto videu se podíváme na Master data a praktickou práci s nimi z pohledu uživatele. Právě použitelnost řešení je klíčová pro úspěšné zavedení Master Data Management systému ve firmě. I u systémů pro správu master dat se totiž často můžete setkat s tím, že i renomovaná firma vám nabídne něco, co v praxi bude velmi těžko použitelné. Jak se tomuto vyhnout? Zde je několik tipů, na co si dát pozor a na co se vašich dodavatelů ptát. Podívejte se na vytváření číselníků, řízení platnosti záznamů, hromadné změny či grafické znázornění platnosti.


Představení několika hotových řešení v systému ObjectGears

Rychlá ukázka několika řešení dodávaných zdarma se systémem ObjectGears.


Model EasyTask - ukázka řešení

Model EasyTask je jednoduchý model pro práci s úkoly. Úkoly lze jednoduše kategorizovat, prioritizovat a přiřazovat uživatelům k vyřešení. Vše lze upravit podle vašich aktuálních potřeb.


Model Znalostní báze (Knowledge base) - ukázka řešení

Ukázka modelu Znalostní báze (Knowledge base) jak je implementována v systému ObjectGears a v čem vám může pomoci.


Model Verzovaná dokumentace - ukázka řešení

Tuto aplikaci můžete zdarma použít i pro vaše produkty, služby a řešení, a tak pohodlně spravovat dokumentaci pro různé produkty a jejich verze včetně jazykových lokalizací. Dokumentace je plně graficky přizpůsobitelná.


Verzovaná dokumentace - Funkcionalita pro editora

Verzovaná dokumentace podporuje efektivní správu obsahu, včetně propojování článků odkazy a vkládání různého obsahu včetně html kódu. Autentizovaný uživatel s příslušnou rolí píše články v ObjectGears HTML editoru. Aktuálně zobrazený článek může uživatel s rolí Editor aktualizovat po kliknutí na ikonu tužtičky v pravém horním rohu článku. Editor má možnost postupně vytvářet nový text daného článku, zatímco je zobrazován původní text. Poté, co je nový text dokončen, zveřejní ho kliknutím na tlačítko Zveřejnit.


Mikromodel Kvíz - miniaplikace, kterou jednoduše vytvoříte v ObjectGears

Mikromodel Kvíz je jednoduchou aplikací, v níž uživatelé mohou zodpovědět položené dotazy a uložit své odpovědi. Následně můžeme pomocí této aplikace vylosovat náhodně výherce. Řešení budeme moci provozovat i ve free verzi ObjectGears. Aplikaci můžeme použít např. na veletrhu, kdy oslovujeme návštěvníky a pozveme je k vyplnění kvíz na tabletu. Motivací je výhra ve fázi losování výherce. Zároveň prostřednictvím kvízu máme možnost návštěvníky seznámit s našimi produkty/službami. Vkládání odpovědí je možné provádět z více zařízení (PC, tablet...) najednou. Na konec kvízu zadá soutěžící jméno a email. Nicméně jednoduchou úpravou skriptu, lze sbírat i další údaje od soutěžících (odkud jsou, jak se o vás dozvěděli, profese, pohlaví...).


Mikromodel Anketa - ukázka řešení

Ukázka možností a práce s mikromodelem Anketa.