Využijte ObjectGears na maximum: Joby a časové operace

27.07.2015

Setkali jste se někdy se situací, kdy jste zapomněli včas objednat zboží, nový certifikát, prodloužit povolení či urgovat dodání dokumentace? Pak vás bude možná zajímat, jak tyto úlohy řeší ObjectGears. Začněme ale trochu obecněji.

Automatizace procesů

Vedle workflow, jehož řešení jsme již probírali, ObjectGears disponuje dalšími dvěma nástroji pro  automatizaci procesů. Jsou to joby a časové operace. Joby umožňují naplánovat pravidelné aktivity automaticky spouštěné v určité frekvenci (denní, týdenní měsíční atd.). V jobu lze definovat sled kroků, které mají být vykonány. V jednotlivých krocích lze například spouštět importy a exporty dat, volat URL, spuštět příkazy příkazové řádky či jiné joby. Podobně jako z workflow lze volat job, lze i z jobu spouštět workflow. Nejobecnější aktivitou je skript, v rámci něhož lze v ObjectGears i mimo něj provést cokoli.

Dalším nástrojem jsou časové operace. Jde o úlohy vztahující se ke konkrétním datům, tedy třídě nebo dotazu. V datech jsme zvyklí uvádět nejrůznější časové údaje - konec platnosti, konečný termín pro zpracování zakázky, dobu dodání atd. Termíny si často od těchto dat odvozujeme a evidujeme v kalendářích. To znamená práci navíc a také je takováto činnost náchylná na chybu. Často na něco zapomeneme. V případě většího množství dat, potřeby připomínání či potřeby různých akcí v různou dobu (předběžné avízo, úkol, eskalace při nesplnění...) již ruční činnost není reálná.

Automatické operace k dispozici na všech datech

ObjectGears nám nabízí na jakýchkoli datech obsahujících datum nastavit řadu časových operací. Ty se automaticky pravidelně vyhodnocují a provádějí nastavené úlohy. Mohou být nastaveny přímo na vlastních datech nebo na určitých pohledech na data (dotazy konsolidující, shrnující, upravující či vybírající data). Co nám časové operace umožní? Nejčastěji budeme asi potřebovat zajistit jen odeslání notifikace. V některých případech budeme chtít spustit workflow nebo skript, který provede vše potřebné. U každé operace lze definovat více různých akcí, které mají být provedeny podle toho, jak daleko v minulosti či budoucnosti se nachází termín konkrétního záznamu.

Představte si situaci, kdy si zaměstnanci mají obnovovat školení, zkoušky a certifikace. U každého zaměstnance budeme mít několik takovýchto zkoušek a certifikací. První notifikaci budeme chtít zaměstancům zasílat 3 měsíce předem. Půjde o avízo blížícího se termínu. Další email budeme chtít poslat měsíc předem a další týden předem, to už v kopii na nadřízeného. Pokud termín nebude dodržen, budeme chtít vytvořit workfow úkol na nadřízeného, který bude muset do týdne potvrdit, jak školení zajistil. Samozřejmě, pokud zaměstnanec školení absolvuje po prvním nebo druhém upozornění, další notifikace nejsou odesílány.

Kdy použít job

  • Aktivita je dána časem
  • Pravidelné opakování s denní, týdenní, měsíční apod. frekvencí
  • Aktivita se nevztahuje ke konkrétnímu záznamu a s ním spojenému času (atribut záznamu)

Kdy použít časovou operaci

  • Aktivita je dána časem, který je spojen se záznamem (atribut) třídy nebo dotazu
  • Potřebuji aktivity různého typu (avízo, připomenutí, workflow úkol, eskalační email, eskalace řešitele atd.) v závislosti na blížícím se či nesplněném termínu
  • Sledování platnosti zkoušek, školení, platnost serverových certifikátů, revize, konec životního cyklu konfiguračních položek