Využijte ObjectGears na maximum: Workflow

19.06.2015

ObjectGears můžete používat jako čistě webovou aplikaci. Pojďme se ale podívat na jeho workflow řešení, které nám umožní realizovat skutečné procesy.

Pod pojmem workflow jsou dodavateli software často prezentovány takové rysy příslušného software, které obsahují natvrdo naprogramovanou posloupnost kroků nebo obsahují pouze několik typů akcí a nedostatečné řízení běhu workflow. Často jsou také využívány produkty třetích stran s problematickou podporou. S těmito řešeními se pojí například i absence grafického editoru workflow, který pak nahrazují nepřehledné definice v rámci XML souborů. Složitější workflow je však potom velmi těžko spravovatelné, o porozumění běžným uživatelem ani nemluvě.

V ObjectGears jsme i v případě workflow chtěli vlastní robustní řešení, které budeme znát do posledních podrobností a budeme schopni ho sami rozšiřovat a podporovat. I v případě workflow jsme chtěli, aby ho mohl tvořit uživatel bez znalosti programování.

Mluvíme o řešení, které umožní:

 • zapojit uživatele, nabídnout jim přehled úloh, které mají zpracovat, a upozorňovat je na obdržené úkoly
 • uživateli delegovat úkoly v případě dovolené či jiné absence, a to různé typy úkolů na různé zástupce (asistentka, nadřízený, podřízený, kolega…)
 • řídit i netriviální běh workflow (cyklus, synchronizace aktivit, podmínky)
 • reagovat na události, které nastanou v ObjectGears či mimo něj
 • vykonávat jakékoli programové činnosti
 • spouštět další workflow procesy synchronně či asynchronně

 

Workflow nám umožní zautomatizovat procesy, které jinak probíhají "ručně" a nemají zaručen jasný průběh odpovídající jasně daným podmínkám. Zvažte použití ObjectGears workflow, pokud se setkáváte s podobnými situacemi:

 • ke schvalování používáme papírové formuláře, jejich podepsání je třeba urgovat, a protože si je předává více lidí, občas se ztrácejí
 • schvalování a úkoly si posíláme emailem, přičemž máme podobné problémy jako v bodě výše
 • prodlevy ve schvalování způsobují prodlevy v dosahování firmou požadovaných výsledků
 • nejistota, v jaké fázi je schvalování, způsobuje lidem stres
 • nutnost kontrolovat, zda vše bylo schváleno a něco nezapadlo, nás stojí pracovní čas a úsilí

 

ObjectGears workflow zajistí:

 • předem definovaný proces, který má být uplatněn, včetně logiky určení, kdo má schvalovat co
 • datum vzniku úkolů a doba na jejich vyřešení jsou jasně dané
 • všichni mají přehled, kdy dostali jaký úkol a do kdy ho mají splnit
 • vždy je jasné, v jakém stavu se nacházejí konkrétní úlohy
 • efektivita procesu, prodlevy ve schvalování a plnění úkolů jsou vyhodnoceny v reportech

 

Jak v ObjectGears vytvoříte workflow si ukážeme na případové studii Přístupových oprávnění.

Příklad: Schéma workflow

Vzor workflow je definován v grafickém editoru. Představuje orientovaný graf sestávající z uzlů (prvky aktivit a prvky řízení workflow) a hran, které propojují prvky a tvoří možné cesty toku workflow. V rámci schématu workflow lze používat i vnořená (podřízená) schémata, ve kterých dojde k vykonání určité aktivity a poté k návratu do nadřízeného schématu.

Schéma workflow