Rapid application development

16.11.2015

RAD, inkrementální vývoj či agilní programování jsou koncepty považované za trend posledních let, přestože jejich kořeny sahají do padesátých let minulého století. Společné mají to, že jsou alternativou k tradičnímu vodopádovému přístupu vývoje software, který klade důraz na přesné specifikace a plánování, kdy fáze sběru požadavků je následována fází návrhu řešení a ta fází jeho vývoje. Tento tradiční model byl používán při stavbě budov, mostů či jiné infrastruktury. Při vývoji software však často potřebujeme upravit požadavky na základě informací a znalostí získaných až v průběhu vývoje software. RAD proto podporuje například vývoj prototypů. Uživatelé snáze vyjádří své požadavky formou připomínek ke konkrétnímu prototypu než kontrolou rozsáhlé dokumentace, na základě níž probíhá vodopádový vývoj. Na konci vodopádového vývoje je pak často aplikace, která  postrádá kritickou funkci nebo je příliš složitá.

ObjectGears se snaží jít ještě dál. Nabízí vlastnosti systémů, které jsou dostupné "na kliknutí" nebo po krátké konfiguraci, kterou zvládne i běžný uživatel. Vlastnosti, které by jinak vývojář složitě a pracně implementoval (návrh objektové struktury, workflow, audit trail, reporting atd.) může v ObjectGears vytvořit běžný business uživatel, pracovník, který má na tvorbě potřebného řešení vždy větší zájem než programátor. ObjectGears tak pomáhá zúročit drive a tah na branku těchto business uživatelů. To je primární cíl systému ObjectGears.

Shrnutí: Klasické aplikace vs. RAD
Klasické aplikace RAD řešení
Jednoúčelost nevyhovuje. Mnoho dostupných funkcí. Vše lze upravit, zjednodušit nebo rozšířit.
Nejsou kapacity na interní vývoj. V jednom RAD systému můžete mít více aplikací. Zapojení business uživatelů.
Externí vývoj je moc drahý. Není třeba vytvářet vše od začátku. Již hotová řešení ObjectGears.
Potřebujete to hned. Naklikání funkcionality.
Spousta dat v Excelech (EUC). Snadný import dat z Excelů a jejich náhrada.
Hlavní objekty systému ObjectGears

Hlavní objekty

 

...a je RAD vhodný i pro Vás? Přečtěte si o tom více.