Je RAD vhodný pro firmu nebo vývojáře (freelancery)?

Každá firma dnes potřebuje pro svoji činnost množství aplikací. Některé se dají pořídit ZDARMA (freeware), některé je třeba zakoupit. Pro spoustu zvláštních případů však požadovaná aplikace neexistuje či není zaměřena přesně tak, jak byste potřebovali. Buď je moc složitá, nebo naopak jednoduchá. V článku chceme ukázat základní přehled těchto problémů s aplikacemi jako takovými a jejich vývojem a jak s nimi vypořádat.

Výčet není konečný a budeme rádi, pokud nám napíšete vaše postřehy na email info@objectgears.cz nebo na facebook.

 

Problémy s aplikacemi

Nevyhovují vám jednoúčelové speciální programy

Jednoúčelové aplikace jsou dobré, ale mají problém v úzkém zaměření na jednu oblast. Pokud potřebujete něco navíc, může být problém jej rozšířit. Opačným případem jsou aplikace s velkým množstvím polí na formulářích, které vaše firma nepoužije. Vaše firma může používat trochu jiné postupy a aplikace je tak zbytečně složitá. Nepoužívaná pole matou a tříští pozornost uživatele.

Nemáte kapacity pro interní vývoj

Držet si vlastní vývojáře je náročné. Měli byste jich mít pro každou platformu (windows, linux, různé databáze) a aplikaci alespoň dva kvůli zastupitelnosti. Dále musíte investovat do jejich školení, aby jejich znalosti nezastarali. Jinak také riskujete, že odejdou za vzděláváním jinam. Při odchodu s sebou vezmou i znalost vašich systémů. V tu chvíli nastává problém s jejich udržováním a rozvojem.

Externí vývoj je moc drahý

Externí vývoj částečně ošetří problém s interními vývojáři, ale zase ztrácíte čas s výběrovými řízeními, reklamacemi, řešením, co je a co není předmětem dodávky. Některé typy aplikací jsou živé a vyžadují neustále vylepšování, což v tomto případě generuje nové objednávky na dodavatele.

Aplikace typu Word není třeba vyvíjet, stačí ji zakoupit a v podstatě vám bude stačit napořád. Naproti tomu aplikace pro řízení procesů nebo správu techniky se musí neustále vylepšovat, protože vzniká nová technika s novými parametry, které je nutné podchytit v systému. Před několika lety jsem pracoval pro telefonní společnost a každý jeden až dva roky přišla nová technologie, kterou bylo třeba do evidenčního systému zakomponovat. Systém se neustále měnil.

Potřebujete to hned

Z pohledu rychlosti je nejlepší interní vývoj. Dnes zadáte, a pokud jsou volné kapacity, pak se již dnes začne vyvíjet. Odpadají výběrová řízení, čekání na podpis smlouvy atd. Někdy můžete mít takové vztahy s dodavatelem, že začnou pracovat i bez smlouvy, ale ne vždy je to možné. Pro obě strany to je ale riskantní.

Máte spoustu dat v Excelech a podobných "databázích" vytvořených uživateli (End User Computing - EUC)

Pokud uživatelé ke své práci potřebují něco evidovat a nemají to kam do firemních systémů uložit, pak si něco vytvoří. Nejlehčí cesta pro ně je použít Excel, pro některé vytvoření databáze v Accessu.

I když jsou oba zmíněné programy skvělé, není dobré v nich mít firemní data databázové povahy. Zásadních nevýhod je hned několik:

 • Excel není transakčním systémem
 • Není jasné, kdo změnu provedl
 • Uživatel může změnit vše, i když by neměl
 • Soubor si můžou uživatelé posílat poštou (i když může obsahovat citlivá data) - později není jasné, která verze je aktuální
 • Informace nelze (online) sdílet s jinými uživateli
 • Evidence není podchycena ve firemních systémech, a tak o ní nemusí nikdo vědět, i když může být pro některé pracovníky kritická
 • Naštvaný nebo odcházející uživatel může data změnit nebo poškodit - těžko pak dohledáte správné hodnoty

Jak tyto problémy řeší Rapid Application Development (RAD) systémy?

Nevyhovují vám jednoúčelové speciální programy

RAD systém je obecný systém, který poskytuje velkou sadu funkcí aktivovaných zakliknutím. Lehce tak obohatíte aplikaci o archivaci, upozornění, řízení rolí, filtrování... apod. Vše lze upravit, zjednodušit nebo naopak rozšířit.

Pokud později danou funkci již nebudete potřebovat, zase ji vypnete.

Tento scénář je také výhodný, pokud potřebujete něco dočasně evidovat.

Nemáte kapacity pro interní vývoj

Rozsáhlost technologií a počty aplikací provozovaných ve firmách vyžadují velké kapacity jejich správců. Ty je možné snížit snížením počtu aplikací a snížením počtu používaných technologií.

S RAD systémem můžete provozovat více aplikací v jednom systému. Navíc získáte možnost data z těchto aplikací propojit mezi sebou a využívat je online. Odpadají tak problémy s exporty a importy dat z jedné aplikace do druhé.

Snížením počtu systémů klesají nároky na vývojáře a IT celkově. Vývojáři tak mohou provést více změn za mnohem kratší dobu.

Navíc díky jednoduchostí tvorby můžete dát některým schopnějším uživatelům právo na vytvoření svého modelu (třeba jen na testovacím prostředí). Po odladění a kontrole vývojáři z IT lze takovýto model převést do produkce. Uživatelé se tak více zapojí do zlepšování, protože to teď bude jejich "dítě". Zrychlí se změny a ušetříte na IT kapacitách. Zároveň uživatelé nebudou IT zatěžovat složitými a technicky náročnými požadavky, protože si lépe představí možnosti systému.

Externí vývoj je moc drahý

Protože není třeba vyvíjet celou aplikaci se vším všudy, je i objem prací menší a můžete jej zadat externě. Externí firma pak jen vytvoří návrh pro objektové struktury (které se rychle naklikají) a vytvoří business logiku.

Některé RAD systémy nabízejí již předem hotové modely, které si můžete nainstalovat a dále rozšířit či zjednodušit. Není třeba vždy vymýšlet kolo, stačí jen přitesat již jiné hotové.

Potřebujete to hned

Když dnes přijde uživatel nebo business, že potřebuje novou funkcionalitu, tak už je pozdě. Time to market je zásadní.

V RAD systémech se spoustu věcí dá naklikat. Základní kostru aplikace s možností zadávání hodnot můžete mít během pár minut či hodin (v závislosti na rozsahu aplikace). Další pomocné funkce lze dodělat v dalších dnech, ale to již uživatelé mohou aplikaci používat a pracovat s daty.

Máte spoustu dat v Excelech a podobných "databázích" vytvořených uživateli

Vytvoření jednoduchého modelu je otázkou pár minut. Včetně vyhledávání, archivace, řízení přístupů a propojení mezi více zdroji dat (tabulek). Elegantní uživatelské rozhraní je samozřejmostí. Po importu dat z původních Excelů s nimi můžete pracovat v odpovídajícím prostředí.

 

Systém ObjectGears jako RAD systém

Přesně na tyto problémy se zaměřuje systém ObjectGears. Nabízí prostředí pro rychlé vytvoření aplikací s funkcemi "k naklikání" pro řízení rolí, auditu a archivace, zasílání emailových upozornění a další.

 

Jak pomůže ObjectGears vývojářům (freelancerům) a IT dodavatelům?

 • Rychle vytvořit větší projekt s přidanými funkcemi

Formuláře pro zobrazení detailu a seznamu záznamů, filtrování, přístup řízený rolemi, integrace, workflow, lokalizace, archivace a audit záznamů...

 • Dodat hodnotný projekt s minimem práce

Vytvořit robustní projekt se všemi funkcemi, které poskytuje správný RAD systém, dá dost práce (mnoho měsíců či let) i při použití připravených komponent. Se systémem ObjectGears to máte k dispozici hned.

 • Licence dle počtu uživatelů

Nízké náklady pro zákazníka. Pro začátek si vystačíte s free verzí pro 25 uživatelů, což snižuje celkovou fakturu pro zákazníka a může být rozhodující pro úspěch ve výběrovém řízení.

 • Nižší nákupní ceny licencí pro partnery ObjectGears
 • Možnost školení na ObjectGears

Pro nový systém a vaše nové modely bude třeba u zákazníka vyškolit uživatele. To je další objem prací, které můžete zajistit.

 • Možnost dalšího rozvoje ve firmě

Pokud zákazník v systému ObjectGears implementuje jednu aplikaci, vytváří to zároveň potenciál pro další rozvoj s minimální investicí. Jako dodavatel prvotní implementace nejspíš budete u toho.

Při nahrazování starých aplikací je ObjectGears výhodné, zvláště pokud jej již uživatelé znají.

Můžete analyticky pomoci firmě s přebudováním aplikační základny a navrhnout, které aplikace je vhodné převést do systému ObjectGears. V první fázi lze například jen převést data cizích aplikací, a tak je umožnit sdílet či nad nimi provádět složitější reporty.

Shrnutí: Klasické aplikace vs. RAD
Klasické aplikace RAD řešení
Jednoúčelovost nevyhovuje. Mnoho dostupných funkcí. Vše lze upravit, zjednodušit nebo rozšířit.
Nejsou kapacity na interní vývoj. V jednom RAD systému můžete mít více aplikací. Zapojení business uživatelů.
Externí vývoj je moc drahý. Není třeba vytvářet vše od začátku. Již hotová řešení ObjectGears.
Potřebujete to hned. Naklikání funkcionality.
Spousta dat v Excelech (EUC). Snadný import dat z Excelů a jejich náhrada.
Hlavní objekty systému ObjectGears

Hlavní objekty

Demo ObjectGears si můžete vyzkoušet online.

Také si můžete stáhnout kompletní verzi zdarma i pro komerční použití.