Proč ObjectGears

ObjectGears je moderní systém představující platformu pro rychlý a efektivní vývoj aplikací s důrazem na přiblížení se business uživateli/architektovi/analytikovi.

Řešení v ObjectGears dokáže vyvinout uživatel, který se orientuje v problematice, kterou potřebuje řešit, chápe vztahy mezi entitami, se kterými potřebuje pracovat, ví, jaké vlastnosti tyto entity mají a jaké role v procesu budou vystupovat.

 

 

Zároveň tento uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování, ale dokáže ji vytvořit v uživatelském rozhraní ObjectGears "naklikáním".

Jedná se o komplexní systém, promyšlený, ale zároveň ne složitý pro uživatele.

 

 

Oproti jiným řešením obsahuje řadu výhod, dotažení směrem k uživateli, která umožní získat více a snadněji než v jiných systémech.

 

 

Váš systém nechte vytvořit Vašimi uživateli a analytiky

Využijte klíčovou znalost Vašich business uživatelů a architektů.