ObjectGears Starting pack

 

Co ObjectGears Starting pack řeší?

1. Realitou většiny společností je roztroušení informací o IT systémech v jednotlivých nástrojích nebo různých Excel tabulkách
2. Chybí konsolidovaný přehled dávající do souvislostí informace pro kompetentní rozhodování  - závislosti, rizika, kolize, duplicity, míra heterogenity prostředí, zastarávání systémů
3.  Pro jednotlivé projekty, úkoly, audity… se opakovaně provádí sběr informací a mapování situace
4.  Stávající systémy zákazníků jsou často obtížně rozšiřitelné, protože se specializují na určitou konkrétní oblast či mají omezené možnosti integrace
5.  Business uživatelé/management žádají informace o systémech, které používají, ale adekvátní pohledy na data nejsou nikde k dispozici

Konsolidovaný přehled dávající do souvislostí informace pro kompetentní rozhodování

Jak probíhá nasazení ObjectGears Starting pack?

1. Se zákazníkem nadefinujeme oblasti, které potřebuje řešit – např. Aplikace, Servery, Hardware, Databáze, Business procesy, Platnost certifikátů a Servisních smluv, Business  a Technické služby, Incidenty, Projekty, Změny, Releasy aplikací…a závislosti těchto entit
2. Vezmeme stávající data, pokud existují, a uděláme interview s pracovníky pro získání informací, které dosud nikde nejsou k dispozici
3. Data importujeme do ObjectGears, nastavíme oprávnění a zaškolíme uživatele
 

Co zákazník na konci získá?

centrální konsolidovaný přehled všech informací  o IT systémech1. Zákazník získá jeden centrální konsolidovaný přehled všech informací  o IT systémech
2. Znalostní bázi propojenou s konfigurační bází
3. Vytvořený model je  snadno rozšiřitelný dle potřeb zákazníka
4. Data lze sdílet s business a nabídnout jim požadované informace
5. Jednotlivé konfigurační položky mají daného vlastníka
6. Práce v systému podléhá řízení oprávnění a je předmětem auditního logování
7. Data jsou dostupná přes webové rozhraní, na mobilních zařízení a integrovatelná s jinými systémy (webové služby, importy/exporty souborů atd.)
 

Kolik mě to bude stát?

Celkem 90.000 Kč bez DPH za:
  • ObjectGears Starting pack licence pro 50 uživatelů včetně roční maintenance
  • 5 mandays konzultanta na sběr dat, přizpůsobení aplikace potřebám společnosti a zaškolení uživatelů