Využijte ObjectGears na maximum: Dotazy

19.06.2015

ObjectGears nabízí tvorbu dotazů nad podkladovými třídami. Jedná se o pohledy, který mohou spojovat data z více tříd ObjectGears nebo i data mimo tyto třídy. Dotaz se píše ve standardním SQL. Na rozdíl od standardních SQL dotazů, tak jak je známe z SQL serveru, však ObjectGears dotaz nabízí nabízí řadu výhod:

 • Výsledky dotazu uživatel může pohodlně fitrovat
 • Filtr lze na dotaz aplikovat z URL, kdy uživatel kliknutím na odkaz v emailu obdrží správně zafiltrovaný dotaz
 • Filtr lze aplikovat i ve skriptu, který výsledky dotazu upraví před zobrazením seznamu záznamů dotazu např. podle toho, kdo přistupuje, odkud nebo jaké má role
 • Hodnoty ve sloupcích mohou fungovat jako odkazy na jiné záznamy
 • Výsledky dotazu lze jednoduše formátovat
 • V jednom poli dotazu lze zobrazit více odkazů na různé záznamy

Toto vše uživateli zefektivní práci, jak při tvorbě dotazu tak při jeho používání.

Možná by Vás ale nenapadlo dotaz použít v následujících situacích:

 • Master-detail relace
 • Webové služby
 • Časové operace
 • Reporting
 • Integrace na databázové úrovni

Master-detail relace

Master detail relace jsou velmi efektivním způsobem zobrazení závislých záznamů. Možná nevíte, že formou master-detail relací můžete rozbrazit nejen záznamy z jiných tříd odkazujících se na aktuální záznam, ale i záznamy z dotazů obsahujících sloupec odkazující se na aktuální třídu. Přitom máte možnosti filtrování zobrazených záznamů a výběru sloupců, které se mají zobrazit.

Tímto způsobem pak můžete zobrazit napříkad transakce týkající se daného účtu nebo jeho saldo, pokud ho chcete kalkulovat online.

Detail účtu

Webové služby

Webové služby jsou moderním způsobem integrace systémů, který umožňuje realizovat servisně orientovanou architekturu (SOA). Webové služby jsou i jedním z možných způsobů integrace ObjectGears. Pokud čtete data z ObjectGears přes webové služby, potřebujete často data z více tříd. Možná by Vás nenapadlo použít pro získávání dat z ObjectGears přes webové služby dotaz. Oproti čtení dat přímo z jednotlivých tříd budete veškerá data číst z jednoho zdroje. Ušetříte tak čas jak při tvorbě integračního programu, tak při jeho spouštění  - při mapování záznamů a získávání hodnot z konkrétních sloupců. To vše při respektování přístupových práv a možnostech filtrování záznamů, které mají být vráceny.

Časové operace

Pokud ObjectGears používáte na hlídání platnosti certifikátů, smluv nebo jiných záznamů, se kterými je spojena potřeba v určitý čas reagovat na blížící se datum, asi jste zvyklí pracovat s časovými operacemi na třídách. Možná nevíte, že stejnou možnost máte i u dotazů. V dotazu můžete spojit záznamy z několika tříd, záznamy agregovat či dopočítat potřebné hodnoty a nechat časové operace odesílat emailové notifikace, spouštět workflow, které přidělí úkoly či zajistí schvalování, nebo skript, který provede další akce.

Reporting

ObjectGears obsahuje reportingový nástroj pro tvorbu přehledů, kontingenčních tabulek a různých grafů. Uživateli můžete ponechat možnost tvorby vlastních reportů z dat, na která má oprávnění, nebo vytvořit podkladový dotaz zahrnující data ze všech potřebných tříd. Pokud uživatelům přidělíte na dotaz oprávnění, můžete jim tímto způsobem umožnit v reportu zobrazit i data, na která běžně nemají oprávnění, protože to není třeba.

Integrace na databázové úrovni

Pokud integrujete vaše systémy s ObjectGears, můžete v určitých případech preferovat integraci na databázové úrovni. Administrátor ObjectGears vám může tuto práci usnadnit vytvořením pohledů, ze kterých budete číst data, místo, abyste zkoumali datové struktury tříd vytvořených v ObjectGears. Další výhodou je, že pokud IT vlastník modelu změní datový model, může snadno "na kliknutí" přegenerovat vámi používaný dotaz pomocí ObjectGears komponenty Admin tool a vy jako příjemce dat nemusíte nic řešit.