Vlastnosti uživatelů

31.08.2015

Většina serverových systémů pracuje s entitou účtu či uživatele. Jde o objekt, kterému jsou přiřazována přístupová oprávnění. Tento objekt má vlastnosti, které byly vytvořeny tvůrcem systému. Pokud nás zajímají systémy umožňující modelovat nejrůznější objekty reálného světa tak jako ObjectGears, musíme se ptát, zda dokáží upravovat i entitu uživatele.

Při používání systému vás možná již napadlo, že byste potřebovali evidovat další vlastnosti uživatelů, nejen ty, na které myslel tvůrce ve chvíli, kdy systém vytvářel. Je to proto, že dopředu nelze odhadnout všechny možné specifické potřeby. Kdyby se o to někdo pokusil, byl by systém příliš složitý. Množství nepotřebných políček uživatele mate a komplikuje pochopení. I zde platí, že v jednoduchosti je síla.

Ukažme si to na příkladu ObjectGears.

Objekt uživatele obsahuje pouze několik základních vlastností potřebných pro fungování systému. Hlavně jde o:

 • Název účtu uživatele
 • Zobrazované jméno
 • Email
 • Povolení přihlášení
 • Jazyk uživatele
 • Výchozí stránka uživatele

Určitě vás napadnout další vlastnosti, které nejsou uvedeny výše, ale hodily by se dle zamýšleného použití systému:

 • mobilní telefon
 • pevná linka
 • fax
 • adresa zaměstnání
 • číslo pracoviště
 • výchozí tiskárna
 • fotografie
 • pozice
 • organizační jednotka či tým, do kterého uživatel patří
 • nadřízený
 • informace, zda si uživatel přeje zasílat notifikace přes SMS

Všechny tyto informace a libovolné další lze přidat prostřednictvím rozšířených vlastností uživatele. U každé z přidaných vlastností lze nastavit, zda se má zobrazovat na kartě Informace o uživateli a zda má být uživateli povoleno, aby si ji sám editoval. Složitější požadavky na přístupová oprávnění na tato data lze zajistit také pomocí standardních prostředků ObjectGears - organizační struktury, stránky atd.