Verze 1.7.1 vydána

10.04.2018

Verze 1.7.1 byla vydána a je volně ke stažení. Jaké jsou nejdůležitější novinky?

Uživatelé dostávají další možnosti pohodlného filtrování dat. Kromě dosavadních způsobů se nyní mohou pohybovat v seznamech záznamů, pravým tlačítkem myši označovat konkrétní hodnoty a určovat, zda se do filtru mají přidat nebo z něj naopak odebrat. Tato možnost funguje u většiny typů dat. Na obrázku níže je filtr aplikován např. na sloupec typu barva.

Sloupec typu barva 

Další novinka je v oblasti přístupových oprávnění. Přístupová práva na data je nyní možné definovat i tak, že se odvozují od přístupových oprávnění na odkazované záznamy. Můžeme tedy například nastavit, že pokud má uživatel oprávnění zobrazit záznam konkrétního zákazníka, může automaticky získat oprávnění i na jeho objednávky, smlouvy, faktury apod.

Kompletní přehled nových vlastností naleznete v dokumentaci.