Soubory v ObjectGears

02.06.2016


Systém ObjectGears umožňuje do třídy vložit sloupec typu Soubor. Takovýchto sloupců lze přidat více a omezit i druh vkládaných souborů, např. obrázky, videa, dokumenty...

Jednoduše tak roztřídíte vkládané soubory/dokumenty podle jejich účelu - obrázek produktu, technická dokumentace, uživatelská dokumentace.

Pro práci se soubory je třeba správně určit maximální velikost povoleného souboru. Pokud uživatel nahraje moc velký soubor, pak IIS odmítne celý webový požadavek.

 

Maximální velikost se nastavuje na 3x místech v souboru web.config webové části systému ObjectGears.

Nastavení maxRequestLength zadejte v kilobytech.

<configuration>
    <system.web>
        <!-- in kilobytes -->
        <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
    </system.web>
</configuration>

 
Nastavení maxAllowedContentLength zadejte v bytech.
 

<configuration>
    <system.webServer>
        <security>
            <requestFiltering>
               <!-- in bytes -->
                <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
            </requestFiltering>
        </security>
    </system.webServer>
</configuration>

  
Posledním místem je konfigurační parametr MaxFileSize. Jeho velikost zadávejte v bytech.

<setting name="MaxFileSize" serializeAs="String">
    <value>1073741824</value>
</setting>

Bližší informace naleznete v dokumentaci.