Šablona záznamu

17.10.2015

Jedním z nových rysů, které přináší ObjectGears verze 1.5.0. jsou šablony záznamů. Každý uživatel má možnost si uložit nastavení záznamu, které se opakuje a následně toto nastavení vyvolat zpět při vyplňování nového záznamu. Těchto šablon může mít uživatel v každé třídě, kolik sám uzná za vhodné. Tyto šablony vidí pouze jejich tvůrce a IT vlastník modelu. Výjimkou jsou globální šablony, které IT vlastník nastaví pro použití i ostatními uživateli. Jedna šablona pak přináší vyšší efektivitu práce celým týmům.

Každou šablonu je možné upravit, odstranit určité položky, které nastavuje a nebo je změnit.

 

Příklad použití šablony:

  • opakovaně zadávaný požadavek
  • opakovaně zadávané upřesňující otázky na zadavatele požadavku
  • vyplnění hodnot pro různé typy transakcí
  • předvyplnění hodnot pro různé typy konfiguračních položek (např. serverů).

Existující šablony máme k dispozici na tlačítku Nový a ve Funkcích pro stránku Seznam záznamů.

 

 

 

Novou šablonu vytvoříme otevřením detailu záznamu a kliknutím na Uložit - Uložit jako šablonu.

Šablony jsou efektivní alternativou k tlačítkům, které jsou vloženy na Panel nástrojů při návrhu řešení a také mohou zajistit předvyplnění hodnot v záznamu. Výhodou šablon je, že jejich použití je dostupné všem uživatelům, aniž by se muselo upravovat řešení.