Proč mít propojená data

13.10.2018

V dnešní době provozuje IT každé firmy různý počet aplikací. Od několika málo až po stovky či tisíce aplikací. Každá aplikace zpracovává své informace a většinou je předává dál dalším aplikacím. Propojená data znamenají možnost rychlé realizace nových požadavků. Je to však samozřejmostí?

 

Mnoho aplikací si předává data, ale zároveň existuje spousta dalších potřebných výměn dat, které se nerealizují.
 
Výměny dat, které se nerealizují
Obrázek 1: Plná čára mezi aplikacemi představuje existující výměnu dat. Čárkovaná čára představuje žádané propojení, které ale není realizované.
 
 
Potřeba výměny dat a její řešení je výzvou všech IT týmů. Proč si aplikace v praxi data často nepředávají?

Důvodů pro to je několik:
1) Aplikace s tím původně nepočítala, a tak to neumí.
2) Daná potřeba přenosu dat nesouvisí s kritickými procesy a nikdo do daného přenosu nechce investovat.
3) Výrobce/programátor aplikace již neexistuje, není dostupný nebo se ztratily zdrojové kódy aplikací.
4) Aplikace je vyvíjena externě a výrobce nechce přenos implementovat jen kvůli nám.
5) ...a mnoho dalších důvodů.
 
Propojeností dat myslíme sdílení informací mezi aplikacemi s cílem získat z nich co nejvíce.
 
V pojetí systému ObjectGears je propojení dat jedna ze základních výhod celého systému. Aplikace jsou v systému ObjectGears členěny do modelů (což jsou nezávislé celky) a v jedné instanci jich můžete vytvořit neomezené množství.
Pomocí jednoduchého povolení zdrojové třídy s informacemi z jednoho modelu do jiného modelu, máte možnost v cílové třídě vytvořit sloupec s odkazem na zdrojovou třídu. Takových propojení lze velmi rychle vytvořit neomezené množství.
V rámci jedné instance nejsou tedy potřeba žádné importy ani exporty. Vše je okamžitě k dispozici online. 
 
Propojení modelů ObjectGears
Obrázek 2: Propojená data

Zdrojová informaci nemůže být smazána, protože je referencovaná - systém hlídá integritu dat. Naproti tomu při propojení dvou aplikací exporty/importy může ve zdrojové aplikaci kdokoli cokoli smazat bez ohledu na následné vazby, což ruší integritu.
 

Integrita dat omezení mazání

Obrázek 3: Při mazání záznamu v Aplikaci 1 není uživatel nijak omezován. Změna se do Aplikace 2 dostane až později, se zpožděním několika minut, hodin či dnů.

 

Při mazání záznamu v Aplikaci 1 není uživatel nijak omezován. Změna se do Aplikace 2 dostane až později, se zpožděním několika minut, hodin či dnů.
Obrázek 4: Při mazání záznamu ve zdrojovém  modelu, dochází ke smazání záznamu v databázové tabulce. Na ní existuje databázová vazba (foreign key), který smazání nepovolí, pokud je na záznam vazba z cílového modelu.

 
Pomocí dotazů nebo jiné funkcionality (např. pomocí funkce Odkaz na uživatele) je možné vysledovat všechna použití zdrojové informace, čímž získáte zajímavý benefit.
Např. když odchází uživatel z firmy, lze lehce najít, kde je všude uveden jako gestor, co má kde ve firmě zapůjčeno, které úkoly je třeba předat, kde školí nebo je přihlášen.
Firemní HR se tak nemusí doptávat všude po firmě, zda uživatel splnil všechno, co měl, protože vše vidí v systému ObjectGears. Případně se uživatel na seznam může podívat sám a vše si aktivně zařídit, aniž by tím zdržoval řadu dalších lidí.
 
Nemusí se vždy jednat jen o uživatele. Pokud ve firmě používáte k práci předměty (auta, měřící pomůcky, foťáky...), pak lze rychle vyhledat na jakém projektu se použivají, kdy je naplánována oprava, kdo si jej kdy chce zapůjčit...
 
V případě, kdy jsou takovéto informace roztroušeny do více aplikací, je třeba všechny ručně procházet a kontrolovat. A to stojí čas a peníze. Často to proto nikdo nedělá a řeší se až vážnější problémy, které se postupně objevují.

OG jako agregátor

Líbila by se vám tato ve firmě? Pak není nic jednuššího. Stačí nainstalovat systém ObjectGears ve firmě. Data ze stávajících systémů můžete jednoduše do ObjectGears importovat a vytvořit nové aplikace a funkce.
 
 
OG jako agregátor
 
 Obrázek 5: Aplikace posílají data do systému ObjectGears, který je uživatelům zpřístupňuje formou seznamu záznamů, reportů a grafů. Zároveň rozesílá emaily s informacemi o nových záznamech a chybách v datech. Přidanou hodnotou je možnost s daty dále pracovat.

K takto získaným informacím můžete přidal i další funkcionalitu, která by v původních aplikacích nebyla možná.
Např. 
- e-mailová upozornění na blížící se termíny
- barevně zvýrazňovat chybné nebo podezřelé záznamy + o nich posílat e-mailová upozornění
- zobrazovat report, grafy a přehledy
- přidělovat úkoly uživatelům
- k datům přidat další pole pro dodatečné imformace
- na základě informací spustit workflow
 
Možností je spousta, ale základem je mít k informacím rychlý přístup. Systém ObjectGears vše toto nativně podporuje a to i ve verzi ZDARMA (do 25 uživatelů).