Proč řídit projekty v ObjectGears

25.06.2015

Přínosy řízení firmy projektovým způsobem si dnes uvědomuje čím dál více společností. Výhodou projektového přístupu je jeho zakotvení co do scope, cílů a výsledků. Tyto výsledky má projekt přinést v určeném čase a za vynaložení určených zdrojů (finance, kapacity lidských zdrojů). V rámci projektu se ustavuje dočasná organizace, která napomůže efektivnímu dosažení cílů projektu. Jde o projektového manažera, sponzora, řídící výbor, quality assurance, řešitele a další role.

Vše, co hodlá firma změnit, tak lze transformovat do sady projektů. Projekty mohou realizovat jednotlivé cíle firmy či nové procesy a produkty, které chce společnost zavést. Za dodání projektů je jasně určena zodpovědná osoba (projektový manažer, delivery manažer). Je jasné, kolik firmu jednotlivé projekty budou stát (mají jasně dané zdroje), co dodají a kdy. Tento moderní přístup oproti tradičním způsobům řízení vyniká efektivitou dosažení výsledků.

Malé společnosti často řeší svoje agendy bez informačního systému tak, že si jednotliví pracovníci vedou svoje úkoly v poznámkových blocích. Zaznamenání úkolu rukou na papír je sice často nejrychlejším způsobem, avšak připravujeme se tak o výhody, které nám přináší informační systém - sdílení informací o úkolech, průkaznost jejich zadání, informace o tom, kdo, kdy udělal co, zařazení do kontextu, schopnost převzít práci a informace. S růstem společnosti již papírová evidence není možná a začínají se řešit otázky koordinace projektů, plánování zdrojů, řízení změny, produktivity práce...Zde si už bez vhodného informačního systému nevystačíme.

Proč použít pro řízení projektů ObjectGears?

  • ObjectGears řeší řízení projektů jednoduchým modelem EasyTask, který je vhodný pro menší týmy, nebo ucelených modelem pro řízení programů a portfolií, jednotlivých projektů a změnových požadavků. Druhé řešení má návaznosti na další procesy (Change management, Release Management, Test management atd.).
  • Flexibilita ObjectGears umožní řešení maximálně přizpůsobit požadavkům zákazníka.
  • Jednotliví uživatelé mají frontu svých úloh a o přidělení úkolů jsou informováni emailovými notifikacemi.
  • Uživatelé mohou se systémem pracovat jak na počítači, tak na tabletu nebo chytrém telefonu.
  • Projektový manažer má přehled postupu prací. U jednotlivých úkolů může sledovat, kdy kdo, co provedl.
  • Zaznamenávání akcí působí pozitivně na produktivitu pracovníků, protože je vždy jasně vidět, kvůli komu, která činnost neproběhla včas.
  • Ve větších společnostech je důležitý i pohled na celé portfolio projektů. Jde o otázku plánování rozpočtů, požadovaných zdrojů, řešení kolizí v situacích, kdy určité profese v daný okamžik žádá příliš mnoho projektů nebo naopak nedostatečného využití kapacit pracovníků. Na to navazuje proces finančního řízení.

 

Příklady obrazovek

Detail Projektu

V rámci projektu definujeme jeho kód, název, popis, závislosti na jiných projektech, status, celkové interní náklady v člověkodnech a externí náklady v penězích. Určujeme sponzora, delivery managera a projektového manažera, projekt můžeme zařadit do kategorie a projektového portfólia či programu. Daĺší řadu informací o projektu sledujeme na záložkách ve spodní části obrazovky. Jde o úkoly přidělené přímo na úrovni projektu, fázování projektu, harmonogram, změny prováděné v rámci projektu, roadmapa projektu (celkový pohled na projekt z hlediska plánovaných člověkodnů a výdajů v jednotlivých letech) a detailní plán jednotlivých zdrojů (interních kapacit).

Zdroje Projektu

V rámci jednotlivých let, v nichž projekt běží, je třeba detailněji plánovat zdroje a rozpadnout přidělené člověkodny na jednotlivé potřebné role. Plán čerpání těchto zdrojů na měsíční bázi umožňuje identifikovat kolize s jinými projekty v poptávce stejných zdrojů nebo naopak nevyužití kapacit.

Detail Portfolia

Klíčovými vlastnostmi portfolia jsou název, kód, vlastník, popřípadě nadřízené portfolio. Ve spodní části obrazovky vidíme přehledy podřízených portfolií, programů a projektů a také roadmapu portfolia - plán zdrojů (mandays, finance) na jednotlivé roky.

Detail Programu

Klíčovými vlastnostmi programu jsou název, kód, vlastník, popřípadě nadřízené portfolio či program. Ve spodní části obrazovky vidíme přehledy podřízených programů a projektů a také roadmapu programu - plán zdrojů (mandays, finance) na jednotlivé roky.

.

Více informací naleznete v popisu procesu Project management a Program a portfolio management.

Top
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace