Proč použít globální hledání

01.07.2016

Systém ObjectGears umožňuje řešení nejrůznějších agend a procesů. Od incidentů, releasů a dalších IT entit přes budovy, uživatele, různé konfigurační položky nebo majetek, k projektům, portfoliím...atd. Někdy však může být pro uživatele problém najít přislušný přehled, zvláště, pokud systém ObjectGears nepoužívá dostatečně často, aby si pamatoval, kde jej nalezne.


Z toho důvodu je v ObjectGears implementováno globální hledání. Hledání umožňuje prohledat všechny třídy a jejich textové sloupce a nalézt požadovaný text.

 

Jednoduše tak najdete:

  • incident, pokud znáte jeho číslo
  • stránku z dokumentace (Znalostní báze)
  • část textu uloženou kdesi v poznámce

 

Globální hledání samozřejmě nehledá ve všech textových sloupcích, ale jen v těch, které do hledání předem nadefinujete. Tím řídíte jeho výkon a zároveň lehce skryjete sloupce, ve kterých uživatelé nemají hledat.

Pro povolení hledání stačí v definici příslušného sloupce povolit nastavení "Povolit pro globální hledání". To je vše. Další hledání bude již probíhat i v daném sloupci, ale jen za předpokladu, že uživatel má právo čtení na danou třídu. Tím je zajištěna bezpečnost a přístup pouze na data, na něž má uživatel oprávnění.

Výsledky hledání jsou pro přehlednost rozděleny do sekcí podle jednotlivých tříd. Pokud je výsledkem jen jediný záznam, pak je uživatel přesměrován přímo na tento jediný nalezený záznam. V případě hledání podle čísla incidentu, se tak uživatel okamžitě dostane k požadovanému záznamu.

Při hledání je ukládán hledaný text do databáze pro účely pozdější analýzy. Doporučujeme čas od času prohlédnout statistiky hledání a podle nich upravit uživatelskou dokumentaci, navigaci v modelech, menu či provést školení uživatelů. Zvýšíte tím efektivitu uživatelů při vykonávání jejich činností.

Výše uvedený snímek obrazovky ukazuje výsledky hledání. Sekce katalogových požadavků je rozbalena. Vidíme, že obsahuje tři záznamy odpovídající hledanému textu. Hledání uživatel zahájí v políčku v pravém horním rohu obrazovky.