Použití uživatelů

05.09.2015

Kromě přidávání vlastností uživatele (viz předchozí článek) je možné pracovat i s odkazy na uživatele. Co nám to umožní a jaký potenciál se v této funkcionalitě skrývá, je předmětem tohoto krátkého článku.

Tak jako se ve vámi vytvářených datech (třídách) můžete odkazovat na jiná data (záznamy jiných tříd), můžete se odkazovat i na uživatele. Toho využijete, pokud chcete evidovat např. správce aplikace, vlastníka procesu, projektového manažera, řešitele incidentu, zadavatele požadavku apod. Čím více budete systém používat, tím více podchytí práci uživatelů, jejich úlohu v organizaci a zodpovědnosti. Tím se dostáváme k přehledu angažovanosti uživatelů.

Představte si, že potřebujete ověřit zapojení pracovníka do procesů, jeho zodpovědnosti atd. Toto vás bude zajímat ve chvíli, kdy řešíte rozdělení práce ve svém týmu, přebírání agendy po pracovníkovi, který přechází do jiného týmu nebo odešel z organizace, nebo zajištění zástupu při nemoci či dovolené. V tomto okamžiku potřebujete vědět, kde všude je daný pracovník angažován - co vše má na starosti a za co zodpovídá. K tomu vám slouží níže uvedený přehled.

Z přehledu vidíme jednotlivé typy použítí uživatele/jeho angažování. Jednotlivé záložky lze rozkliknout a zobrazit přehled všech záznamů, které se týkají uživatele. Kliknutím na odkaz v záznamu pak přecházíme na konkrétní záznam. Ten nám zobrazí všechny podrobnosti. Máme také možnost uživatele změnit - např.nastavit nového vlastníka programu.