Platforma ObjectGears - RAD, Low-code, No-code

ObjectGears je platformou umožňující vytvoření aplikací představujících řešení zákazníkových potřeb. V dnešní době si firmy uvědomují potenciál daný přístupem Rapid Application Development (RAD), který zastupují platformy dnes označované jako Low-code či No-code, s žádnými nebo podstatně omezenými nároky na programovací dovednosti uživatelů, kteří aplikace vytvářejí. To, co si firmy slibovali od systémů BPM (Business Process Management) a co se nikdy zcela v praxi nenaplnilo, se dnes stává realitou. Platforma je rámcem obsahujícím obecné funkce, které jsou využity při tvorbě řešení.

Samotná platforma záměrně neobsahuje žádnou business logiku nebo vlastnosti řešení. Používá objektový přístup a nabízí takové obecné rysy jako efektivní tvorbu objektů a jejich relací, široké možnosti lokalizace aplikace, notifikace, řadu bezpečnostních mechanismů, workflow či skriptování. Tento přístup umožňuje maximální flexibilitu designéra/implementátora při tvorbě řešení, protože není omezen žádným záměrem tvůrce platformy.

 

 

Platforma ObjectGears - RAD, Low-code, No-code

 

Obecnost platformy ObjectGears se projevuje jako velmi silná stránka

Obecnost platformy ObjectGears se projevuje jako velmi silná stránka ve srovnání s produkty, které sice vždy mají více nebo méně široké možnosti přizpůsobení (customizace), ale svou podstatou jsou zaměřeny na řešení určité oblasti (např. požadavkové systémy, systémy specializované na Configuration management. systémy specializované na správu master dat).

Záměr řešení těchto určitých oblastí se u těchto systémů stává jejich vlastním omezením ve chvíli, kdy zákazník potřebuje řešit specifickou situaci, kterou tvůrce těchto systémů nepředpokládal.

 

Platforma ObjectGears představuje pro zákazníka hodnotu, protože s její pomocí dokáže vyvinout řešení, na jehož vývoj by jinak spotřeboval mnohem více zdrojů. Druhou vlastností ve srovnání s jinýmy vývojářskými frameworky a platformami je přiblížení se business uživateli/architektovi/analytikovi. Řešení v ObjectGears dokáže vyvinout uživatel, který se orientuje v problematice, kterou potřebuje řešit, chápe vztahy mezi entitami, s kterými potřebuje pracovat, ví jaké vlastnosti tyto entity mají a jaké role v procesu budou vystupovat.

Zároveň tento uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování, ale dokáže ji vytvořit v uživatelském rozhraní ObjectGears "naklikáním". Specifické věci lze řešit skriptováním, které představuje několikanásobně efektivnější variantu oproti klasickému programování aplikace, jak z pohledu časové náročnosti, tak potřebných programátorských znalostí.

Uživatel pro vývoj aplikace nepotřebuje znalost programování

Stáhněte si datasheet...