Zobrazení ObjectGears dat na Intranetu

24.04.2017

ObjectGears data může být třeba zobrazovat online i mimo ObjectGears, např. na intranetu. Jak toho docílit? Velmi jednoduše to zvládneme pomocí stránky s iframe.

V ObjectGears si vytvoříme stránku, do které umístíme všechny potřebné webparty (grafy, seznamy záznamů, časové osy, text...). Na stránce vypneme zobrazování ObjectGears menu a zobrazování vzhledu ObjectGears. Stránku také nastavíme jako Veřejnou, pokud uživatel nemá být kontrolován na práva ObjectGears. Stránku následně vložíme do intranetové stránky pomocí html elementu iframe.

iframe - zobrazení stránky

Zvýrazněná nastavení pro požadované zobrazení mimo ObjectGears, např. na intranetu.