Utilita DiskSizer

Pro libovolnou verzi

Program DiskSizer je utilita pro automatické zjišťování velikosti obsazenosti uživatelských a útvarových adresářů. Pro zadané adresáře spočítá celkovou velikost a počet souborů. Podle konfigurace lze získat data pro konkrétní souborové přípon.

Cena: 0,-

Kategorie: Moduly

Verze: 1

Výrobce: Terannum (ObjectGears)

Klíčové vlastnosti

  • Výpočet velikosti adresářů s rozlišením na jednotlivé typy souborů.

  • Konfigurovatelné možnosti pro kontrolu adresářů.

  • Konfigurovatelné možnosti pro výstup výsledků.

Kontakt na podporu