ObjectGears statistiky 2015

02.11.2015

V tomto článku bychom chtěli krátce nastínit vývoj systému ObjectGears z pohledu rozsahu tohoto systému.

Následující tabulka ukazuje vývoj softwarových ukazatelů v hlavních verzích.

Parametr 1.1.0.0 1.1.8.0 1.2.0.0 1.3.0.0 1.4.0.0
Vydáno 11/2012 6/2014 9/2014 2/2015 9/2015
Počet aspx stránek 106 154 160 161 162
Počet webpartů 1 13 16 18 19
Počet zdrojových řádek (LOC) * 114 673 259 796 269 504 280 616 301 939
Počet stránek dokumentace (v jednom jazyku) 409 515 535 596 660

*) LOC (lines of code) - Počet řádek kódu zjištěný pomocí programu LocMetrics.exe. Počet řádek kódu zůstává jednou ze základních metrik rozsáhlosti softwarového systému, i přes omezení, která jsou s ním spojena (např. software vytvářený pomocí generátorů kódu má větší počet řádků než optimalizovaný kód). Pro srovnání...Program WordPress ve verzi 3.5 obsahuje přes 200 tisíc řádků kódu.

 

Následující graf ukazuje vývoj vybraných statistik v letech 2014 - 2015.