Jak vypadá ObjectGears ekosystém

01.07.2018

Variabilita ObjectGears je dána tím, že jde o platformu, ne software snažící se primárně řešit nějakou oblast. Stávající řešení proto snadno upravíte, pokud vás inspirují k řešení vašich specifických potřeb, nebo je vytvoříte od začátku jako zcela nová. Kromě vlastností platformy a hotových řešeních, která na ní jsou vytvořena, oceníte dokumentaci, příklady a případové studie řešení, fórum či zákaznický portál.

ObjectGears je otevřeným řešení z pohledu integrace i volby provozního modelu (on premise, cloud, provoz u třetí strany dle vaší volby). ObjectGears nabízí zajímavé možnosti spolupráce i partnerům, kteří mohou stávající služby poskytující svým zákazníkům rozšířit o plnohodnotnou aplikaci a materializaci procesů, které dosud definovali jen na papíře.

Platforma, ne software snažící se primárně řešit nějakou oblast.