Nový typ sloupce: Číselníková hodnota z více tříd

05.01.2017

Pro referenční odkazy mezi třídami se používá sloupec typu "Číselníková hodnota". Sloupec se umí odkázat jen na jednu třídu a tu po vytvoření sloupce již není možné nikdy změnit. V případě, že chcete ve sloupci používat více tříd, je možné se ve sloupci odkázat na společného předka.V některých případech, ale dědění není možné nebo nechcete mezi odkazovanými třídami vytvářet žádnou vzájemnou vazbu. Pro tyto případy lze použít nový typ sloupce "Číselníková hodnota (na různé třídy)". Při vytváření sloupce definujete seznam tříd, na které se lze odkazovat. Tento seznam můžete i později měnit (přidávat nebo odebírat třídy). Pokud některou třídu ze seznamu povolených odeberete, pak záznamy ve sloupci zůstanou, jen již nebude možné v záznamech přidávat nové odkazy na odstraněnou třídu. Případné smazání odkazů na odebranou třídu lze provést pomocí vyfiltrování záznamů a hromadné změny.

Sloupec může být jednoduchý nebo násobný, stejně jako u typu "Číselníková hodnota".
Příkladem použití tohoto typu sloupce je aplikace pro půjčovnu různých předmětů. V půjčovně můžete uživatelům zapůjčovat různé objekty, které se liší svým typem a jsou proto uložené v různých ObjectGears třídách, které mezi sebou nemají žádný vztah - např: auta, počítače, CD, knihy...Časem můžete do půjčovny lehce přidat další typ půjčovaného objektu. Stačí jen v definici sloupce přidat další třídu.