Nové typy reportů ve verzi 1.5.1

26.02.2016

ObjectGears 1.5.0 přináší několik nových typů reportů. Podívejme se na ně a na jejich způsoby použití.

Report Sunburst zobrazuje vztahy nadřízených a podřízených záznamů formou rozpadu záznamů vyšší úrovně na nižší. V níže uvedeném příkladu vidíme proporční zastoupení výrobců, modelů i jednotlivá zařízení.

Report Měsíční kalendář zobrazuje záznamy v kalendáři.

Report Časová mapa zobrazuje rozložení záznamů dle různých časových os. V uvedeném příkladu vidíme jednotlivé záznamy dle měsíce a roku, v nichž k nim došlo.

Report Tree map zobrazuje záznamy ve formě obdélníků, jejichž proporce reprezentují vybrané hodnoty záznamu. V reportu lze přepínat mezi různými parametry, které jsme vybrali. V uvedeném příkladu porovnáváme jednotlivé projekty v portfoliu dle jejich externích a interních nákladů, ROI a návratnosti v letech.