Nepřetržité dodávky

20.07.2016

Nepřetržité dodávání je dnes očekáváno ve všech firmách. Uživatele ani vedení společnosi nezajímají důvody, proč vývoj aplikace trvá dlouho, ale proč dodavatel systémů nevyužívá nějakou platformu pro Rapid Application Development. Nejde jen o rychlost vývoje, ale také o náklady na vývoj. To jsou zásadní momenty digitální transformace firem.

Jaké jsu rysy rychlého vývoje? Jde jednak o schopnost rychlého vytvoření jednoduchých struktur naklikáním, způsobem přístupným i neprogramátorům, klíčovým business uživatelům, kteří jsou schopni hýbat věcmi dopředu, a jednak o možnost tyto jednoduché struktury a funkce dále neomezeně rozšiřovat, nezůstat v ničem u něčeho, kde by uživatel slyšel: to nejde, tohle aplikace neumí, na tohle to není dělané. To se lehko řekne, ale co to znamená v praxi? Odpověď si ukážeme na příkladech platformy ObjectGears.

Základní struktury obnášejí definici entit (business objektů jako jsou objednávky, smlouvy, předměty, zákazníci atd.), jejich vztahů a oprávnění na operace (čtení, aktualizace atd.). Naklikáním lze dále řešit:

 • pravidla ro formátování nebo validaci vstupních hodnot
 • emailové notifikace
 • lokalizaci do různých jazyků
 • reporty
 • workflow
 • atd.

Neomezené rozšiřování je dáno například možností skriptování. ObjectGears dává vývojářům možnost použít ObjectGears objekty a pomocí skriptování dosáhnout všeho potřebného. Druhou cestou je rozšíření ObjectGears o moduly, které mají vývojáři již napsané nebo si je napíší. Funkce modulů pak mohou použít v ObjectGears.

Jednotné prostředí všech aplikací vyvinutých na jedné platformě také usnadní uživatelům práci a šetří čas jejich seznámení s aplikací. Podobné přínosy má platforma i pro vývojáře. Neztrácejí čas s opakujícími se úkony jako je vytváření formulářů, řešení oprávnění, menu, načítání z a ukládání do databáze atd.).

Výsledkem je rychlost vývoje a jeho nízká cena. Pokud se nám část vytvořené aplikace zdá nesprávná, jednoduše ji upravíme. Je možné experimentovat s různými konfiguracemi a rychle identifikovat žádoucí chování aplikace. Pokud uživatelé potřebují rychle vyvinout dočasnou evidenci, v ObjectGears toho dosáhnete na pár kliknutí oproti klasickému vývoji, který je drahý a jehož schválení se často protahuje.

Další klíčovou vlastností platformy ObjectGears z pohledu digitální transformace firmy jsou API (Application Programming Interface). Firmy dnes stále čelí řadě aplikací ve svém portfoliu, které jsou obtížně integrovatelné, což zvyšuje nutnost zůstat u daného dodavatele software, i když již nevyhovuje z pohledu z pohledu funkčnosti, ceny nebo služeb. Jak takovým Vendor Lock-in situacím předcházet? Než si pořídíte novou aplikaci, ujasněte si, jak ji budete moci opustit. Ptejte se, jak budete moci data z aplikace exportovat a jaká API rozhraní aplikace nabízí. Co v této oblasti nabízí ObjectGears?

 • webové služby
 • importy a exporty dat
 • reporty využívající veškeré SQL funkce datového úložiště a využití vlastních SQL procedur a view v ObjectGears
 • emailové notifikace a načítání dat z mailboxu poštovnho serveru
 • skriptování a externí .Net moduly

A jaká je Vašeho Rapid Application Development platforma? Stáhněte si ObjectGears ve verzi zdarma až pro 25 uživatelů a vyzkoušejte, jak vám může pomoci.


Ukázka reportů