Nechte systém hlídat termíny

21.02.2019

S termíny se setkáváme na mnoha místech – termíny úkolů či požadavků, platnost smluv, zkoušek, školení a certifikátů, platnost údržby licencí nebo hardware atd. Pokud termíny nedodržíme, snižujeme úroveň našich služeb, přicházíme o business nebo podstupujeme značná rizika.

V ObjectGears můžete pracovat s hotovými aplikacemi nebo si vytvořit vlastní aplikace. V obou případech by bylo skvělé zajistit, aby systém sám termíny ohlídal a rozeslal emailové nebo SMS upozornění na blížící se termín či eskalaci při překročení termínu, přidělil úkol, pokud se určitý termín přiblížil, nebo provedl jakoukoli jinou akci.

Podívejme se nyní, jak nám zde ObjectGears pomůže.