Migrace do Verzované dokumentace

06.11.2018

V říjnu jsme začali používat novou Verzovanou dokumentaci postavenou nad systémem ObjectGears a všechny stávající články jsme tak do ní museli zmigrovat. Jak jsme na to šli? Pokud uvažujete o přechodu na nový systém pro správu obsahu, může pro vás být případová studie naší migrace zajímavou inspirací.

Případová studie migrace dokumentace

Migrace byla rozdělena do několika fází.

  1. příprava - záloha staré dokumentace a instalace nové instance ObjectGears s modelem Verzovaná dokumentace
  2. import - import souborů s texty do databáze
  3. pročištění dat
  4. finální instalace dokumentace na provozní server a zveřejnění

Při migraci jsme využili Administrační nástroj pro konverzi textových souborů do databáze. Celý článek si můžete přečíst v Případové studii.